23/8/12

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων


 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα γίνει την Δευτέρα 27 Αυγούστου και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου στα Πράμαντα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:1.  Απόφαση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 μεταξύ του Δήμου βορείων Τζουμέρκων και της εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. για την πράξη: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δημοτικής Ενότητας Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
2.    Έγκριση μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για συμμετοχή στο έκτακτο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
3.  Συζήτηση επί της προτάσεως για χαρακτηρισμό του Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού ως νεωτέρου μνημείου. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
4.    Έγκριση συνδρομής στην εφημερίδα "TA ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ" Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
5.    Ανάθεση της υπηρεσίας: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για το σχολικό έτος 2012-2013». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
6.    Ανάθεση εκμίσθωσης κτιρίου στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
7.  Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2012. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
8. Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην κ. Τάτση Δημητρούλα του Ευάγγελου (Τ.Κ. Μονολιθίου). Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
     9.    Αιτήσεις Δημοτών. Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης Αντιδήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου