10/5/13

Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων την Δευτέρα 13 Μαϊου και ώρα 18:30 το απόγευμα.

 
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:


 1. Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Μεταφορά δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Βαθυπέδου». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 2. Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή καλντεριμιού προς πλατεία Συνεδριακού Κέντρου Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 3. Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Διαμόρφωση δρόμου από πλατεία Ρούσσου προς κέντρο Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 4. Έγκριση μελέτης έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Κορύτιανης». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 5. Έγκριση μελέτης έργου: «Ανάπλαση και διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Πηγαδίων». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 6. Έγκριση μελέτης έργου: «Ανάδειξη πλατείας Φορτοσίου». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων οικισμού Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Πλακοστρώσεις – Καλντερίμια εντός του οικισμού Ματσουκίου». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Ανάδειξη ιστορικού κέντρου οικισμού Τσόπελα και Χριστών Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 10. Αναμόρφωση τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 11. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 12. Έγκριση μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 13. Εκμίσθωση βοσκοτόπου προς Παλαιοχώρι Δ.Ε. Βαθυπέδου (Περιοχή παλιοχώραφο). (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 250/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 15. Διόρθωση χρηματικού καταλόγου ύδρευσης Β΄ Εξαμήνου 2012. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 16. Έγκριση προμήθειας υλικών για επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παράδοσης και Παραλαβής προς χρήση του έργου: «Διευθέτηση μεταφοράς νερού στη θέση Πρίζα – Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης» στην Δ.Ε. Συρράκου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση προαύλιου χώρου κληροδοτήματος Τσίρκα» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επένδυση τοιχίων κεντρικού δρόμου Τ.Δ. Αμπελοχωρίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – χαλικόστρωση πρόσφατα διανοιγμένων αγροτικών δρόμων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου προς οικία Μητρογιώργου οικισμού Χριστών Τ.Δ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση χώρου εισόδου Χριστών Τ.Δ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
 23.  Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου