22/11/12

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Συρράκου

Ένα ακόμη έργο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και θα δημοπρατηθεί στις αρχές του 2013: 
"Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Συρράκου", προϋπολογισμού 240.000,00 €
Πρόκειται για έργο το οποίο έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση της ανάδειξης του δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού και την παροχή ευκολιών στους επισκέπτες και κατοίκους του οικισμού.
Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν εργασίες ανάπλασης μονοπατιών και αποκατάστασης τοίχων αντιστήριξης πλατειών. 
Τα μονοπάτια στα οποία θα εκτελεσθούν εργασίες είναι:
1. Το μονοπάτι στη θέση "Μπόζιας"
2. Το μονοπάτι στη θέση "Δύο Βρύσες"
3. Το μονοπάτι στη θέση "Τζουμελέκα"

Οι πλατείες στις οποίες θα εκετελεσθούν εργασίες είναι:
1. Η πλατεία των αγαλμάτων
2. Η πλατεία Λεωνίδα (Παιδική χαρά)

Γενικά οι εργασίες θα αφορούν:
  • Κατασκευή λιθόστρωτου στα μονοπάτια
  • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πεζουλιών
  • Πλακόστρωση χώρων
  • Επισκευή υπαρχόντων τοίχων αντιστήριξης
  • Κατασκευή έργων υποδομής ηλκεκτροφωτισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου