5/11/12

Αναπλάσεις - Πλακοστρώσεις σε Χριστούς, Ματσούκι, Τσόπελα

Δύο ακόμη έργα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων εντάσσονται στο  ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα τα έργα που επελέγησαν για χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ στο Πρόγραμμα "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ".
είναι τα εξής:
1)"Πλακοστρώσεις - καλντερίμια εντός του οικισμού Ματσουκίου" προϋπολογισμού 280.000 €
2)"Ανάδειξη ιστορικού κέντρου οικισμών Τσόπελα και Χριστών Τ.Κ.Πραμάντων" προϋπολογισμού 380.000 €
                                                - Αναλυτικά τα έργα
1)"Πλακοστρώσεις - καλντερίμια εντός του οικισμού  Ματσουκίου"  προϋπολογισμού 280.000 .
Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται η ανάπλαση του οικισμού της Τ.Κ. Ματσουκίου με πλακοστρώσεις εσωτερικών δρόμων και δημιουργία καλντεριμιών.
Υπενθυμίζουμε ότι ήδη έχει δημοπρατηθεί το έργο: "Περιπατητικές διαδρομές Τ.Κ. Ματσουκίου", προϋπολογισμού 178.000,00 €. Πρόκειται για το "Μονοπάτι Ματσούκι - Άγιος Αθανάσιος" που χρησιμοποιείται καθημερινά από τους κατοίκους του οικισμού. Η προτεινόμενη περιπατητική διαδρομή αφορά στη διαμόρφωση του καταστρώματος του μονοπατιού, στην τοποθέτηση καλντεριμιού στο κατάστρωμα αυτού, στην κατασκευή μικρών τοίχων αντιστήριξης για την προστασία των περιπατητών, στην τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, όπου απαιτείται και στην τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων πληροφόρησης.


2)"Ανάδειξη ιστορικού κέντρου οικισμών Τσόπελα και Χριστών Τ.Κ.Πραμάντων" προϋπολογισμού 380.000 €.
Από τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου περίπου 320.000,00 € θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπλαση του οικισμού των Χριστών, που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση χώρων στο κέντρο του χωριού αλλά και σε άλλες συνοικίες, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο του χωριού (ενοποίηση χώρου εκκλησίας και Δημοτικού Σχολείου, καλντερίμι, πλακοστρώσεις, τοιχοποιίες στο δρόμο Επαρχιακή Οδός προς Γκεσουλέικα και Γκεσουλέικα προς κεντρική πλατεία, τοιχοποιίες του κεντρικού δρόμου από Πλατεία έως Νεκροταφείο, παρεμβάσεις δεξιά και αριστερά της Επαρχιακής οδού , αναπλαστικές επεμβάσεις στο δρόμο από Ε.Ο. έως Γιαντλέικα κ.λ.π.)

Τα υπόλοιπα
60.000,00 € θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση της ανάπλασης του κέντρου του οικισμού Τσόπελα. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη έχει δημοπρατηθεί και έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος για το έργο: "Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Τσόπελα Τ.Κ. Πραμάντων", προϋπολογισμού 329.000,00 €, που είχε ενταχθεί τον προηγούμενο Απρίλιο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Αναγέννησης "Α. Μπαλτατζής" και περιλαμβάνει την ανάπλαση των κυριότερων χώρων που βρίσκονται στο κέντρο του οικισμού. Με το παρόν έργο ολοκληρώνεται η ανάπλαση του οικισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου