28/9/13

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 μ.μ. έχει οριστεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Τα θέματα συζήτησης έχουν ως εξής:1.     Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
2.    Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
3.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2007 – 2013 Δράση 1.2.1 «Πεζοπορία για τον Πολιτισμό»". (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
4.    Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
5.    Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ανώνυμη Ελληνική εταιρία τηλεπικοινωνιών. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
6.    Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος Cosmote κινητές τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
7.    Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος «Ορειβατικό Καταφύγιο» Τ.Κ. Πραμάντων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


8.    Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος «Παραδοσιακό Καφενείο Τσόπελα» Τ.Κ. Πραμάντων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
9.    Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος «Χώρου υποδοχής Rafting» Τ.Κ. Ραφταναίων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
10. Θέσεις – απόψεις αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων τις Κυριακές. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
11.  Αποδοχή και κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
12. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
13. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Καβάλα. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
14. Διοργάνωση εορτής απελευθέρωσης Κατσανοχωρίων και ιστορικής μάχης Αετοράχης. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση εκδηλώσεων Εθνικής Εορτής 28ης Οκτωβρίου 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
16. Διοργάνωση εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Συρράκου. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
17. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Περιβαλλοντική μελέτη έργου: Συμπληρωματική υδροδότηση Τ. Κ. Πραμάντων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
18. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Βελτίωση οδού προς Ματσούκι». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αρμολόγηση – επισκευή πλατείας Ι. Κωλέττη και Κ. Κρυστάλλη Τ.Κ. Συρράκου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
20.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση χώρων κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Προσηλίου» της Δ.Ε. Τζουμέρκων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων Τ.Κ. Χουλιαράδων» της Δ.Ε. Τζουμέρκων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
22.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση χώρου μνήμης ατυχήματος Τσιμόβου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
23.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση οδικών προσβάσεων Τ.Κ. Ελληνικού» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
24.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση χώρου περί την Ι.Μ. Βύλιζας Τ.Κ. Ματσουκίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
25.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή τοιχίων προστασίας Τ.Κ. Βαπτιστού» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
26.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Πλαισίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
27.Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου