10/5/12

Χρηματοδότηση για την Προστασία του Εθν. Πάρκου Τζουμέρκων

1.132.240,79€ διατίθενται για το έτος 2012 με απόφαση του Υπουργείου ΠΕΚΑ στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, για την προστασία της Βιοποικιλότητας της περιοχής.Πρόκειται για το σύνολο της πίστωσης για το έτος 2012, του έργου που εντάχθηκε τον Ιανουάριο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με συνολική χρηματοδότηση 2,815,109,00€.Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου. Η προστασία της βιοποικιλότητας θα επιτευχθεί μέσω της διατήρησης σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και των πληθυσμών των απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών που διαβιούν στην αλπική ζώνη του Πάρκου και τις απότομες κορυφές (Στρογγούλα, Καταφίδι, Κακαρδίτσα, Περιστέρι), στο εξαιρετικής βιοποικιλότητας Δάσους της Μπάντζας Συρράκου, στο πευκοδάσος-ελατοδάσος των Ποτιστικών-Πραμάντων- Ματσουκίου-Βουλγαρελίου, στο μεικτό δάσος Χαλικίου-Ανηλίου, στην χαράδρα Αράχθου, στον ποταμό Ασπροπόταμο (παραπόταμος του Αχελώου), στον ποταμό Άραχθο με παραποτάμους τον Μετσοβίτικο, Χρούσια, Μελισσουργιώτικο και Ματσουκιώτικο.

 http://epirusgate.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου