21/10/12

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24/10/12

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων θα γίνει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στην  έδρα του Δήμου στα Πράμαντα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:1.Περί εγκρίσεως οικονομικών καταστάσεων έτους 2011 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος Δημοτικός, Σύμβουλος.
2. Συζήτηση επί των πρόσφατων εξελίξεων στο θέμα του ΧΥΤΑ Ελληνικού. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παράνομη βόσκηση βοοειδών στην Τ.Κ. Πλατανούσας. Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος.
4. Συζήτηση σχετικά με την πώληση της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
5. Συζήτηση σχετικά με τον καθορισμό του επιδόματος θέρμανσης. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
6. Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της συγχώνευσης των φορέων διαχείρισης. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
7. Συζήτηση σχετικά με την προοπτική ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
8. Συζήτηση επί του αιτήματος του εκπροσώπου της Τ.Κ. Βαθυπέδου για ένταξη της Τοπικής Κοινότητας στο Δήμο Ιωαννιτών. Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος.
 1. Παράταση μίσθωσης καταστήματος στην Τ.Κ. Βαπτιστή. Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής Αντιδήμαρχος.
 2. Ψήφιση Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος.
 3. Μεταφορά δικτύου ύδρευσης και βρύσης στην Τ.Κ. Βαπτιστή. Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος.
 4. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων. Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος.
 5. Αποδοχή και κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος.
 6. Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Ελληνικού. Εισηγητής ο κ. Σ. Γκρέστας, Αντιδήμαρχος.
15. Εξέταση αιτημάτων κατοίκων Τ.Κ. Καλαρρυτών για κοπή καυσόξυλων. Εισηγητής ο κ. Γ. Κότσιας, Δημοτικός Σύμβουλος.
16. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 2ου Τριμήνου 2012. Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος.
17. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 3ου Τριμήνου 2012. Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος.
 1. Επιστροφή χρημάτων λόγω λάθους του Προγράμματος (Σκανδάλης Ευάγγελος του Ιωάννη και Τάσης Βασίλειος του Γεωργίου). Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος.
 2.  Σύμβαση ηλεκτρονικής τραπεζικής με την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος.
 3.  Συμψηφισμός Ε.Ε.Τ.Η.ΔΕ. με το ενοίκιο και επιστροφή με χρηματικό ένταλμα σε μισθωτές που κατέβαλαν το φόρο για τα έτη 2011 – 2012. Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος.
21. Διατύπωση γνώμης για τον χαρακτηρισμό ως «Νεότερο Μνημείο» του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ελληνικού. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 1. Διατύπωση γνώμης για τον χαρακτηρισμό ως «Νεότερο Μνημείο» της οικίας Κ. Κρυστάλλη, φερόμενης ιδιοκτησίας Τ.Κ Συρράκου. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 2.  Διατύπωση γνώμης για τον χαρακτηρισμό ως «Νεότερο Μνημείο» των δύο λιθόκτιστων βρυσών (Γκούρας και Κοντόλ), φερόμενης ιδιοκτησίας Τ.Κ Συρράκου. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 3. Διατύπωση γνώμης για τον χαρακτηρισμό ως «Νεότερο Μνημείο» του σχολικού κτηρίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Τ.Κ Συρράκου. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
25. Αποδοχή ποσών από την Δ΄ δόση για επενδύσεις και έργα (άρθρο 27 Ν. 3756/2009). Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
26. Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος Ξενώνα – πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Συρράκου. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
27. Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος «Χώρου υποδοχής Rafting» Τ.Κ. Ραφταναίων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 1.  Απόφαση – γνωμοδότηση για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (παρ. 1 άρθρο 14 Ν. 4038/2012). Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος.
 2.  Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 3.  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θ. Παπαγιάννης». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 4.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και επίδοση εξώδικου στην εταιρία «ΚΙΓΚΟΡΗ ΒΑΘΥΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 5.  Ανάθεση για τη γνωμάτευση - βεβαίωση επί της υπ’ αριθμ. 282/2012 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 6.  Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος
34. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2012. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 2.  Έγκριση εκδηλώσεων Εθνικής Εορτής 28ης Οκτωβρίου. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 3.  Διοργάνωση εορτής απελευθέρωσης Κατσανοχωρίων και ιστορικής μάχης Αετοράχης. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 4.  Εξέταση αίτησης Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ματσουκίου Ιωαννίνων «Η ΒΥΛΙΖΑ» για την παραχώρηση αποθήκης στην Τ.Κ. Ματσουκίου. Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, Δημοτικός; Σύμβουλος.
 5.  Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων βάσει Διετούς προγράμματος Δράσης. Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 6.  Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στον κ. Γκούβα Χρήστο του Γεωργίου (Τ.Κ. Πραμάντων). Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Αντιδήμαρχος.
 7.  Έγκριση Δασικής και Περιβαλλοντικής μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση Παλαιού Λατομικού χώρου στη θέση «Αγία Παρασκευή» Τ.Κ. Πραμάντων». Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 8.  Έγκριση Δασικής και Περιβαλλοντικής μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση Δασικού δρόμου Αγία Παρασκευή – Ίσιωμα Τ. Κ. Πραμάντων» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 9.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τζουμέρκων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 10.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ραφταναίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 11.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διάνοιξη δρόμου στη συνοικία «Θανασαίικα» Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 12.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στη θέση «Τσιλιγιαννέικα» Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 13.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση – ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Ι. Ναού ‘’Ευαγγελισμός της Θεοτόκου’’ Χριστών» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Πλατανούσας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 15.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τζουμέρκων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 16.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πρόσβαση και αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και αποκατάσταση οδού πρόσβασης αυτού (Τ.Δ. Βαπτιστή)» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 17.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη δρόμου στη συνοικία «Θανασaίικα» Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 18.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ραφταναίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 19.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διανοίξεις - βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας Δήμου Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 20.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση – ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Ι. Ναού ‘’Ευαγγελισμός της Θεοτόκου’’ Χριστών» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 21.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πραμάντων». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 22.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση Δ.Δ. Κατσανοχωρίων». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 23.  Παράταση προθεσμίας σύνταξης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Πλατανούσας». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 24.  Τροποποίηση μελέτης έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Συρράκου» . Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 25.  Διάλυση της εργολαβίας: «Ανάπλαση οικισμού και δημιουργία χώρου πρασίνου στον οικισμό Τσόπελα Πραμάντων του Δήμου Πραμάντων». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 26.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών Κοινοτικού Ξενώνα Ματσουκίου». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου Συνάθροισης Κοινού και Εστίασης σε ξενοδοχείο κλασσικού τύπου τάξης 2* και Δυναμικότητας 16 κλινών και προσθήκη χώρου Αποθήκης και Λεβητοστασίου». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 28.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Κοινότητας Βαθυπέδου». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 29.  Αιτήσεις Δημοτών. Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Αντιδήμαρχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου