5/10/12

Επιστολή Δημάρχου για την ενοικίαση του παραδοσιακού καταστήματος Κεντρικής Πλατείας Πραμάντων

Ενόψει της ενοικίασης του εκκλησιαστικού καταστήματος, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Πραμάντων, ο Δήμαρχος Γιάννης Σεντελές έστειλε προς την Εκκλησιαστική Επιτροπή το παρακάτω έγγραφο:
  
ΘΕΜΑ: «Ενοικίαση καταστήματος κεντρικής πλατείας Πραμάντων»

            Με την ευκαιρία της επικείμενης εκμίσθωσης ενός εκ των καταστημάτων της κεντρικής πλατείας των Πραμάντων θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:
        Όπως είναι γνωστό εθιμικά οι ενοικιαστές των καταστημάτων της πλατείας χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τον Δημοτικό χώρο της πλατείας. Αυτό γίνεται από πολλών ετών  μέχρι σήμερα με τη συναίνεση της πρώην Κοινότητας Πραμάντων, του Δήμου Πραμάντων στη συνέχεια και τώρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, διότι η Κεντρική Πλατεία παραδοσιακά ήταν και είναι χώρος συνάντησης όλων των δημοτών και τα δύο καταστήματα – καφενεία  εξυπηρετούσαν και πρέπει να εξυπηρετούν τη δυνατότητα όλοι οι δημότες να μπορούν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, να χρησιμοποιούν την πλατεία, καθώς επίσης και την ανάπτυξη στην πλατεία των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.
        Επί αιώνες οι Πραμαντιώτες συναντιούνταν στην κεντρική πλατεία του χωριού, έπαιζαν τα παραδοσιακά παιχνίδια και έκαναν τα πανηγύρια τους. Η παραδοσιακή αυτή χρήση της πλατείας δεν πρέπει να αλλάξει, αυτό όμως είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων. Οι ενοικιαστές των καταστημάτων πρέπει να γνωρίζουν και να σέβονται την παραδοσιακή χρήση της κεντρικής πλατείας.
        Με βάση το παραπάνω σκεπτικό η Κοινότητα κατά τα προηγούμενα χρόνια και οι Δήμοι στη συνέχεια συναινούσαν στη χρησιμοποίηση του χώρου της δημοτικής πλατείας από τα δύο καταστήματα.
        Κατόπιν των ανωτέρω, όπως και κατά την ενοικίαση του ενός καταστήματος πριν λίγα χρόνια, έτσι και τώρα σας αποστέλλουμε κάποιους όρους, οι οποίοι κατά τη γνώμη μας πρέπει να συμπεριληφθούν στους γενικότερους όρους ενοικίασης του καταστήματος και οι οποίοι διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή λειτουργία της πλατείας, η δε τήρησή τους αποτελεί και προϋπόθεση για  τη συναίνεση εκ μέρους του Δήμου της χρησιμοποίησης του χώρου της πλατείας από το κατάστημα.

«Προτεινόμενοι όροι για την εκμίσθωση των καταστημάτων της Κεντρικής Πλατείας Πραμάντων:

  1. Ωράριο λειτουργίας
Τα καταστήματα της Κεντρικής Πλατείας πρέπει να λειτουργούν με τρόπο ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες σε μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
           
  1. Τραπεζοκαθίσματα
Το κατάστημα θα εξοπλιστεί με τραπέζια και καθίσματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που θα τύχουν της έγκρισης της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, διότι δεν πρέπει να προσβάλλουν την αισθητική της αναπλασμένης κεντρικής πλατείας και των καταστημάτων (όχι πλαστικά είδη).
Εξαιρετικά θα επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διαφορετικών τραπεζοκαθισμάτων σε περιπτώσεις εκδηλώσεων στην πλατεία για την εξυπηρέτηση μεγάλου πλήθους κόσμου.

  1. Πανηγύρι – λοιπές δραστηριότητες
Τα καταστήματα της Κεντρικής Πλατείας έχουν την υποχρέωση για τη διοργάνωση του παραδοσιακού πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής, εξασφαλίζοντας δημοτική παραδοσιακή ορχήστρα τουλάχιστον για δύο ημέρες (26 και 27 Ιουλίου), με την υποχρέωση η ορχήστρα να συμμετέχει και στο παραδοσιακό έθιμο του «τριβητού». Εάν για οποιονδήποτε λόγο τα καταστήματα αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να οργανώσουν το πανηγύρι τότε το γνωστοποιούν στην εκκλησιαστική επιτροπή, στο Τοπικό Συμβούλιο Πραμάντων και το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, το αργότερο μέχρι τέλους Ιανουαρίου, ώστε να ανευρεθεί άλλος τρόπος τέλεσης του πανηγυριού. Η διοργάνωση του πανηγυριού αναλαμβάνεται από το Τοπικό Συμβούλιο Πραμάντων και λοιπούς τοπικούς φορείς και στην περίπτωση αυτή οι μισθωτές των καταστημάτων υποχρεούνται να παραχωρήσουν το χώρο των καταστημάτων και της κεντρικής πλατείας για τρεις ημέρες (25, 26 και 27 Ιουλίου) (κλείσιμο τωμ καταστημάτων) .
Θα πρέπει να δίνεται επίσης η δυνατότητα στους δημότες για ανάπτυξη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, παιχνιδιών κ.λ.π.

  1. Καθαριότητα – Παροχή υπηρεσιών
Τα καταστήματα υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οφείλουν να διατηρούν τόσο τον εσωτερικό χώρο των καταστημάτων όσο και τον εξωτερικό χώρο της πλατείας καθαρό. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη συντήρηση του πρασίνου (δένδρα, φυτά , άνθη) που υπάρχουν στο χώρο τον οποίο χρησιμοποιούν. Θα χρησιμοποιούνται σταχτοδοχεία και στα τραπέζια του εξωτερικού χώρου. Απαγορεύεται η συσσώρευση και η αποθήκευση στο χώρο της πλατείας άδειων φιαλών, καφασιών, καυσόξυλων και άλλων ειδών.


  1. ΠροκαταβολήΕπαγγελματική εμπειρία
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή, στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στην πλειοδοτική διαδικασία ενδιαφερομένων  με σοβαρές προτάσεις και πραγματική θέληση για σωστή λειτουργία των καταστημάτων με την απαιτούμενη επαγγελματικότητα και να αποφύγει συμμετοχές περιστασιακού ενδιαφέροντος με αβέβαιη εξέλιξη της χρήσης των μισθίων, ορίζει ως προκαταβολή το ποσόν των ενοικίων για ένα χρόνο. Επίσης θέτει ως όρο συμμετοχής στην πλειοδοτική διαδικασία την επαγγελματική εμπειρία των ενδιαφερομένων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να την αποδείξουν και η οποία θα εκτιμάται ανάλογα από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

  1. Υπεκμίσθωση
Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση των καταστημάτων σε τρίτον.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου