19/10/12

Τζουμερκιώτικα :ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ

Προσχέδιο δοκιμίου πολιτικῆς ἀγωγῆς

Μανόλης ἈναγνωστάκηςΟἱ τσαγκαράδες νὰ φτιάσουν ὅπως πάντα γερὰ παπούτσια

Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ νὰ συμμορφώνονται μὲ τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου

Οἱ τροχονόμοι νὰ σημειώνουν μὲ σχολαστικότητα τὶς παραβάσεις

Οἱ ἐφοπλιστὲς νὰ καθελκύουν διαρκῶς νέα σκάφη
Οἱ καταστηματάρχες ν᾿ ἀνοίγουν καὶ νὰ κλείνουν σύμφωνα μὲ τὸ ἑκάστοτε ὡράριο
Οἱ ἐργάτες νὰ συμβάλλουν εὐσυνείδητα στὴν ἄνοδο τοῦ ἐπιπέδου παραγωγῆς
Οἱ ἀγρότες νὰ συμβάλλουν εὐσυνείδητα στὴν κάθοδο τοῦ ἐπιπέδου καταναλώσεως
Οἱ φοιτητὲς νὰ μιμοῦνται τοὺς δασκάλους τους καὶ νὰ μὴν πολιτικολογοῦν
Οἱ ποδοσφαιριστὲς νὰ μὴ δωροδοκοῦνται πέραν ἑνὸς λογικοῦ ὁρίου
Οἱ δικαστὲς νὰ κρίνουν κατὰ συνείδησιν καὶ ἐκτάκτως μόνον, κατ᾿ ἐπιταγὴν
Ὁ τύπος νὰ μὴ γράφει ὅ,τι πιθανὸν νὰ ἐμβάλλει εἰς ἀνησυχίαν τοὺς φορτοεκφορτωτάς
Οἱ ποιητὲς ὅπως πάντα νὰ γράφουν ὡραῖα ποιήματα.

Σημ.: Πρόκειται περὶ προσχεδίου, ὡς ὁ τίτλος, καὶ προσφέρεται εἰς
ἐλευθέραν δημοσίαν συζήτησιν. Μετὰ τὰς ἀκουσθησομένας ἀπόψεις θὰ γίνει
τελικὴ ἐπεξεργασία ὑπὸ ὁμάδος ἐγκρίτων Ποιητῶν καὶ θὰ παραδοθεῖ εἰς τὸ
κοινὸ πρὸς γνῶσιν καὶ ἀναμόρφωσιν.

Και οι τροϊκανοί -ντόπιοι και ξένοι- να αλωνίζουν θα συμπλήρωνε ο
ΑΞΕΣΤΟΣ, αλλά με ΦΙΛΟΤΙΜΟ και ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ Τζουμερκιώτης.

Χαιρετίσματα από τα ορεινά και αδούλωτα Τζουμέρκα
Μετά Τιμής
Αγναντίτης - Τζουμερκιώτης
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου