21/10/14

Ψάχνοντας λύση στην απαράδεκτη κατάσταση ηλεκτροδότησης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ομόφωνα και με πολλές τοποθετήσεις από μέλη του δημοτικού συμβουλίου ψηφίστηκε  ένα από τα βασικότερα θέματα που ήταν η κακή λειτουργία ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων . Ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων ηλεκτροδοτείται κατά το ήμισυ από τη ΔΕΗ Ιωαννίνων και κατά το ήμισυ από  τη ΔΕΗ Άρτας. Τα δύο δίκτυα είναι παλιά του 1970 με αποτέλεσμα κατά τη χειμερινή περίοδο να γίνονται πολλές διακοπές πλήττοντας επιχειρήσεις, σπίτια ,ανθρώπους ηλικιωμένους και με αναπηρικά προβλήματα, σχολεία , χωριά που υδροδοτούνται από άντληση κτλ. 
Ο δήμαρχος Γιάννης Σεντελές  στην τοποθέτησή του  τόνισε ότι είναι  απαράδεκτη η γενικότερη κατάσταση της ηλεκτροδότησης και ζήτησε την αναβάθμιση του δικτύου καθώς και την εξέταση της ‘’συνεργασίας ‘’ των δικτύων (Ιωαννίνων και Άρτας ), ώστε να σταματήσει επιτέλους η απαράδεκτη κατάσταση στην ηλεκτροδότηση του δήμου μας.
 Ο αντιδήμαρχος και εισηγητής του θέματος Νίκος Βαίτσης ύστερα από μια λεπτομερή εισήγηση  τόνισε ότι ζητάμε σύνδεση εναλλακτικής  γραμμής ηλεκτροδότησης μέσης τάσης από την περιοχή των Ιωαννίνων υποδεικνύοντας  τα σημεία σύνδεσης των δύο δικτύων Καλαρρύτες-Κηπίνα  ή Προσήλιο-Κηπίνα.