30/4/12

Εκπαιδευτική εκδρομή


Εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποίησε το Νηπιαγωγείο-Παιδικός Σταθμός Πραμάντων στο ποτάμι στους Χριστούς.
Εκεί απελευθέρωσαν μια σαλαμάνδρα που τους είχε φέρει από άλλη περιοχή ,η κυρία Δήμητρα.
Αμέσως μετά τα μικρά παιδιά ενημερώθηκαν,παρατήρησαν και ασχολήθηκαν με το ποτάμι και τη γύρω παραποτάμια περιοχή .

Στη συνέχεια πήγανε στην πολύ όμορφη πλατεία του χωριού,όπου τα νήπια αντάμωσαν τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Χριστών. Παίξανε,φάγανε και το διασκέδασαν αρκετά γυρίζοντας πίσω φανερά ικανοποιημένα.


Να σημειώσουμε ότι εντός Μαΐου προγραμματίζεται Εκπαιδευτική εκδρομή  με όλα τα σχολεία της περιοχής.Η εκδρομή διοργανώθηκε από τις Κυρίες του Νηπιαγωγείου-Παιδικού Σταθμού Πραμάντων,με τη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τη βοήθεια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

28/4/12

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων θα γίνει την Δευτέρα 30 Απριλίου και ώρα 19:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Απόφαση υποβολής πρότασης για ένταξη στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος, Άξονας Προτεραιότητας: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου, Θεματική Προτεραιότητα: Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση, Κατηγορία Πράξης: Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση»,  της πράξης: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ» και έγκριση της σχετικής μελέτης. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 2. Απόφαση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της Εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.  για την πράξη: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 3. Απόφαση υποβολής πρότασης για ένταξη στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος, Άξονας Προτεραιότητας: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου, Θεματική Προτεραιότητα: Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση, Κατηγορία Πράξης: Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση», της πράξης: «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛAΤΕΙΑ)» και έγκριση της σχετικής μελέτης. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 4. Απόφαση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της Εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.  για την πράξη: «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛAΤΕΙΑ)». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 5. Απόφαση υποβολής πρότασης για ένταξη στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος, Άξονας Προτεραιότητας: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου, Θεματική Προτεραιότητα: Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση, Κατηγορία Πράξης: Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση»,  της πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΡΡΑΚΟΥ» και έγκριση της σχετικής μελέτης. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 6. Απόφαση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της Εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.  για την πράξη: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΡΡΑΚΟΥ». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 7. Απόφαση υποβολής πρότασης για ένταξη στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος, Άξονας Προτεραιότητας: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου, Θεματική Προτεραιότητα: Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση, Κατηγορία Πράξης: Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση»,  της πράξης: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΣΟΠΕΛΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΩΝ Τ. Κ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ» και έγκριση της σχετικής μελέτης. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 8. Απόφαση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της Εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.  για την πράξη: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΤΣΟΠΕΛΑ  ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΩΝ Τ. Κ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 9. Απόφαση για εκμίσθωση κτιρίου της Τ.Κ. Μιχαλιτσίου στη θέση «Γέφυρα Γκόγκου». Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής Αντιδήμαρχος.
 10. Έγκριση πρακτικού αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων. Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής Αντιδήμαρχος.
 11. .Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 12. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι δύο μήνες για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών (ανάγκες πυροπροστασίας) (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.2738/99). Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 13. Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση στο Δήμο έως και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, βάσει του Ν. 3584/07 άρθρο 210. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 14. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 15. Έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου στην Καβάλα. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 16. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση Δ.Δ.» της Δ.Ε. Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 17. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς Βλαχιώτη Τ.Κ. Ελληνικού» της Δ.Ε. Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 18. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση προαύλιου χώρου κληροδοτήματος Τσίρκα» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 19. Αιτήσεις Δημοτών.

26/4/12

Ζωγραφίζοντας τον πλάτανο...
Υπαίθριο μάθημα ζωγραφικής έκαναν σήμερα τα παιδιά του χωριού. Μαζί με τις δασκάλες τους βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία των Πραμάντων, κάτω από τον πλάτανο παρέα με τα μπλόκ και τις κηρομπογιές. Το καθένα αποτύπωσε στο χαρτί με το δικό του τρόπο τη φύση και ότι έβλεπε. Έκαναν από μια ζωγραφιά πίνακα και μετά ένα πορτραίτο των ανθρώπων που βρίσκονταν στην πλατεία.
 Πραγματικά το διασκέδασαν πολύ!!!
Μπράβο στα παιδιά και στις δασκάλες τους.

24/4/12

Σημαντικά έργα στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΤΣΟΠΕΛΑ, Τ. Κ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ "
 Προϋπολογισμός: 329.000 € ,
Ο οικισμός του Τσόπελα αλλάζει όψη,  αφού ουσιαστικά ολοκληρώνεται η μεγάλη παρέμβαση ανάπλασης, που ξεκίνησε την προηγούμενη δημοτική περίοδο.Περιλαμβάνεται η ανάπλαση των κυριότερων κοινόχρηστων χώρων που ευρίσκονται στο  κέντρο του οικισμού Τσόπελα, της Τ. Κ. Πραμάντων.  Ο Τσόπελας Πραμάντων,είναι ένας σχετικά νέος οικισμός και δημιουργήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια, μετά τις ζημιές που έχει υποστεί ο παλαιός οικισμός που ευρίσκεται χαμηλότερα, κοντά στο ποτάμι. Τα τελευταία χρόνια, έγιναν από τον Δήμο αρκετά έργα με σκοπό τον εξωραϊσμό του οικισμού, την ανάδειξη των κοινόχρηστων χώρων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των προσπαθειών, συντάσσεται και η παρούσα πρόταση για την ανάπλαση και ενοποίηση των κεντρικών κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις των οποίων,  έως σήμερα δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις.   
Τό έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης "Α. Μπαλτατζής" και αναμένεται να δημοπρατηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ "ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ - ΣΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΣΥΡΡΑΚΟ - ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ" ΤΗΣ T.K. ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ"
 Προϋπολογισμός: 515.124 € 
 Απόφαση ένταξης: 1089 / 28-3-2012
Πρόκειται για την ανάδειξη - ανάπλαση και συντήρηση του υφιστάμενου παλιού μονοπατιού που χρησιμοποιούνταν για τη σύνδεση με τον ποταμό Καλαρρύτικο, για τις μεταφορές των προϊόντων, την πρόσβαση σε νερόμυλους, εξωκλήσια και την πρόσβαση σε φυσικές πηγές, χωράφια ή ποιμενικές εγκαταστάσεις. Η διαμόρφωση του μονοπατιού θα οδηγήσει στην αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος για την περιοχή και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προιόντος και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
Με την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης, θα διαμορφωθεί μια πεζοπορική
διαδρομή μήκους 1+400 Km, διάρκειας περίπου μίας ώρας και με μικρό βαθμό
δυσκολίας.
 Το έργο έχει ενταχθεί με πρόσφατη απόφαση  στο ΕΣΠΑ.

"ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Τ.Κ. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ"
  Προϋπολογισμός: 178.000 € 
  Απόφαση ένταξης:1501 / 18-4-2012
Η Προτεινόμενη πράξη έχει ως πρωταρχικό στόχο την αξιοποίηση των περιοχών φυσικού κάλλους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, την προστασία-ανάδειξη του περιβάλλοντος και την ασφαλή παραμονή των επισκεπτών μέσω της βελτίωσης και ανάδειξης περιπατητικών διαδρομών στην Τ.Κ. Ματσουκίου.
Πρόκειται για το "Μονοπάτι Ματσούκι - Άγιος Αθανάσιος" που χρησιμοποιείται καθημερινά από τους κατοίκους του οικισμού. Η προτεινόμενη περιπατητική διαδρομή αφορά στη διαμόρφωση του καταστρώματος του μονοπατιού, στην τοποθέτηση καλντεριμιού στο κατάστρωμα αυτού, στην κατασκευή μικρών τοίχων αντιστήριξης για την προστασία των περιπατητών, στην τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, όπου απαιτείται και στην τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων πληροφόρησης.
Με την υλοποίηση της Πράξης θα έχει διαμορφωθεί στην Τ.Κ. Ματσουκίου η περιπατητική διαδρομή:"Μονοπάτι Ματσούκι - Άγιος Αθανάσιος", η οποία θα οδηγήσει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσω της βελτίωσης της προσπελασιμότητας της περιπατητικής διαδρομής. 
Επίσης, επιτυγχάνεται η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς όλες οι επεμβάσεις είναι ήπιας μορφής και συμβατές με την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
 Το έργο έχει ενταχθεί με πρόσφατη απόφαση  στο ΕΣΠΑ.

Αναμένεται πολύ σύντομα επίσης η ένταξη δύο ακόμη παρόμοιων έργων, ενός ακόμη στην Τ.Κ. Καλαρρυτών  και ενός στη Δ.Ε. Κατσανοχωρίων στην παραράχθια περιοχή των Τ.Κ. Μονολιθίου και Πλατανούσας, προϋπολογισμών  της τάξεως των 400.000 € και 450.000 € αντίστοιχα.


Επίσης εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων η μελέτη για το παλιό Σχολείο Πλαισίων - Καλεντζίου σε Πολιτιστικό Κέντρο.Ήταν το τελικό στάδιο της πορείας για ένταξη του έργου αυτού στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 354.000 €.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση ένταξης και να δρομολογηθεί η δημοπράτηση του έργου.

23/4/12

Αετορράχη - Πράμαντα 4-4

Ισοπαλία 4-4 έληξε το εκτός έδρας παιχνίδι της Α.Ε.Πραμάντων με αντίπαλο την πρωτοπόρο Αετορράχη.Σε ένα ματς θρίλερ η ΑΕΠ προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με 1-3 χαρη στα γκολ του Θανάση Κ. και Καραδήμα Απ.(2). Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον τραυματισμό στο κεφάλι του τερματοφύλακα Βαίτση Χρυσ. ο οποίος λόγω ελλείψεως αναπληρωματικού τερματοφύλακα αντικαταστάθηκε από το στόπερ της ΑΕΠ, Βαίτση Ν..Ως αποτέλεσμα αυτού ήταν η ομάδα της Αετοράχης να γυρίσει το παιχνίδι λίγα λεπτά πριν από το τέλος σε 4-3.Όμως οι παίκτες της ΑΕΠ δεν είχαν πεί την τελευταία τους λέξη και στη τελευταία φάση του παιχνιδιού ο Ντεκουμές Δ. με όμορφη απευθείας εκτέλεση φάουλ ,ισοφάρισε για την ομάδα του χωριού μας σε 4-4.
Η ΑΕΠ για  ακόμη μια φορά απέδειξε οτι έχει πολύ καλή ομάδα με έμπειρους και αρκετούς νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και του χρόνου με την κατάλληλη προετοιμασία θα είναι ένα από τα φαβορί για την άνοδο.
Η ενδεκάδα της ΑΕΠ:
Βαίτσης Χρυσ.(50' Βαίτσης Ν.) Θανάσης Δ.,Πόγιας Αθ.,Χρύσης Αν.,Σταύρου Κ.,Καραδήμας Απ.(55' Γκεσούλης Αλ.),Σιαπλαούρας Γ.(50' Γκούβας Χ.),Ντεκουμές Δ.,Πόγιας Θ.,Θανάσης Κ.,Σιαπλαούρας Δ.

22/4/12

Ημέρα της Γης

Η 42η επέτειος της ημέρας της Γης γιορτάζεται σήμερα 22 Απριλίου και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση  και κινητοποίηση  ανθρώπων, κυβερνήσεων και οργανισμών για ένα καθαρό πλανήτη. Η Ημέρα της Γης  καθιερώθηκε το 1970 στις ΗΠΑ, με πρωτοβουλία του γερουσιαστή Γκέιλορντ Νέλσον, ενός πολιτικού με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Ωστόσο σήμερα έχει  εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και γιορτάζεται σε 175 χώρες.
Δείτε μια συλλογή φωτογραφιών που αφορούν το περιβάλλον και οτιδήποτε σχετικό.
Εικόνες

20/4/12

Δόθηκε η έγκριση ίδρυσης εκτροφείου ορεινής πέρδικας στην Πράμαντα

Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με την αρ. πρωτ. 11378/379/14-3-2012 απόφασή της η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας εγκρίνει την ίδρυση εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων (ορεινής πέρδικας) δυναμικότητας 300 γενητόρων στην Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου σε δημοτική έκταση στη θέση "Τραγουδαρέικα ή Άγιος Νικόλαος" της Τ.Κ. Πραμάντων. Πρόκειται για τη θέση, όπου βρισκόταν το παλιό δημοτικό σχολείο του συνοικισμού, το οποίο πλέον βρίσκεται σε ερειπωμένη μορφή και το οποίο παραχώρησε με απόφασή του ο πρώην Δήμος Πραμάντων στην Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρο. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια αποσπάσματα από παλαιότερη δημοσίευση της εφημερίδας "Ελευθερία" γύρω από αυτό το θέμα:
Στη σκιά της Στρογγούλας, της κορυφής των Τζουμερκιώτικων βουνών, σε απόσταση λίγων μόλις χιλιομέτρων από τα Πράμαντα του δήμου Βορείων Τζουμέρκων, ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, μία φιλόδοξη προσπάθεια της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, σε συνεργασία με τον τοπικό Κυνηγετικό Σύλλογο Πραμάντων και τον οικείο δήμο. Αυτό που μέχρι πριν μερικά χρόνια θεωρούνταν αδύνατο να γίνει κυρίως λόγω της ευαισθησίας του είδους της ορεινής πέρδικας, της γνωστής στους κυνηγούς τουλάχιστον ως γκρέκα, είναι πλέον εφικτό όπως δείχνει η εμπειρία και η απόκτηση τεχνογνωσίας.
Η δημιουργία εκτροφείου ορεινής πέρδικας αποτελούσε διαχρονικά ένα στοίχημα για κάθε διοίκηση της Ε’ ΚΟΗ, όμως διάφοροι λόγοι δεν επέτρεπαν την υλοποίησή του.
Το νερό όμως μπήκε στο αυλάκι, μετά το πρώτο βήμα που έγινε και το οποίο αφορούσε στην παραχώρηση δημοτικής έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων από τον πρώην δήμο Πραμάντων και νυν δήμο Βορείων Τζουμέρκων σε μία μαγευτική τοποθεσία, που θεωρείται και είναι ένας από τους πλουσιότερους βιοτόπους της ορεινής πέρδικας στην Ήπειρο.Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης των αρχιτεκτονικών σχεδίων και μελετών για το εκτροφείο της ορεινής πέρδικας και πριν από λίγες ημέρες στελέχη της Ομοσπονδίας, με μηχανικούς βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να κάνουν την πρώτη αποτύπωση και να προσχωρήσει η εκπόνηση των σχεδίων.
Όπως έχει τονίσει και στο πρόσφατο παρελθόν ο πρόεδρος της Ε’ ΚΟΗ Παν. Σκαμαντζούρας και άλλα μέλη του ΔΣ, πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο στοίχημα που έχει θέσει η Ομοσπονδία, καθώς αναφέρεται στην εκτροφή ενός είδους, που αποτελεί τη σφραγίδα ή την βασίλισσα, όπως αρέσκονται οι κυνηγοί να την αποκαλούν, των ηπειρωτικών βουνών.  Καθοριστικής σημασίας φυσικά για την υλοποίηση αυτού του μεγαλεπήβολου σχεδίου ήταν η βοήθεια και η στήριξη του δήμου Βορ. Τζουμέρκων με το δημοτικό συμβούλιο του πρώην δήμου Πραμάντων να συναινεί στην παραχώρηση της δημοτικής έκτασης.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γ. Σεντελέ, η απόφαση αυτή υπαγορεύτηκε αρχικά, από την ανάγκη για την ενίσχυση της παρουσίας του είδους αυτού, που ενδημεί στα βουνά της Ηπείρου, καθώς επίσης και από την δραστηριοποίηση πλήθους κυνηγών στην περιοχή, όπως και την προσέλκυση άλλων από διάφορες περιοχές της χώρας στους κυνηγότοπους των Τζουμέρκων.
«Είναι άλλωστε μία δραστηριότητα η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομία της περιοχής και τη στήριξη πολλών τοπικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα τους μήνες που επιτρέπεται η άσκηση της θήρας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Σεντελές.

19/4/12

Ιατρικό Συνέδριο στα Πράμαντα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ 21-22 Απριλίου 2012


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠΡΑΜΑΝΤΑ 21-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΑΜΕΘ ΠΓΝΙ)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΑΣ (ΙΕΑ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ (EEA)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΑΕΙΒΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α)

Τόπος Διεξαγωγής: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Κόστος Συμμετοχής
: ΔΩΡΕΑΝ

Η εκδήλωση μοριοδοτείται από τον ΠΙΣ με 8 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. 


* Πληροφορίες Γραμματεία ΙΕΑ : κος Παπακίτσος Γιώργος, τηλ. 6946036666
                                                        κα Τσόγκα Αργυρώ, τηλ. 2681028111

17/4/12

Τζουμέρκα - Καθαρισμός μονοπατιών

Τζουμέρκα - Καθαρισμός μονοπατιών
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον Σκάι και το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, διοργανώνει καθαρισμό σε μονοπάτια στα Τζουμέρκα. Θα καθαριστούν μονοπάτια κοντά στα χωριά Βύλιζα και Καλαρρύτες.

Σημείο συνάντησης, η κεντρική πλατεία του χωριού Καλαρρύτες στις 10 το πρωί. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν, μπορούν να επιβιβαστούν σε πούλμαν, το οποίο θα αναχωρήσει από τα γραφεία του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων, στις 6.30 το πρωί.

 skai.gr

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει την Παρασκευή 20 Απρλίου 2012 και ώρα 19:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 1. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Πλατανούσας Ιωαννίνων «Η Αγία Παρασκευή». Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος.
 2. Ρύθμιση βοσκοτόπων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 3. Εκμίσθωση βοσκοτόπων για το έτος 2012. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 4. Εκμίσθωση δημοτικών λιβαδιών (πρώην Κοινότητα Συρράκου) στο Άκτιο Πρέβεζας. Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Αντιδήμαρχος.
 5. Καθορισμός ημερομηνίας ανόδου κτηνοτρόφων στους ορεινούς βοσκοτόπους. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 6. Ρύθμιση οφειλών δημοτών. Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος.
 7. Απόφαση για εκμίσθωση καταστήματος στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
 8. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 9. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 Κληροδοτήματος "Σπυρίδωνος Μπαλτατζή". Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Αντιδήμαρχος.
 10. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 Κληροδοτήματος "Ιωάννη Ρίζου". Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Αντιδήμαρχος.
 11. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Κληροδοτήματος "Σπυρίδωνος Μπαλτατζή". Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Αντιδήμαρχος.
 12. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Κληροδοτήματος "Ιωάννη Ρίζου". Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Αντιδήμαρχος.
 13. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 1ου Τριμήνου 2012. Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος.
 14. Απόφαση για συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα προώθησης απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ). Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Πραμάντων» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 16. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Τζουμέρκων» της Δ.Ε. Τζουμέρκων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 17. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Δ.Δ. Προσηλίου» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 18. Έγκριση μελέτης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Συρράκου». Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Μονοπατιών Τ.Κ. Πραμάντων». Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 20. Αιτήσεις Δημοτών.

Βροχερό Πάσχα

Με ομπρέλες έκαναν Πάσχα όσοι βρέθηκαν στα Πράμαντα τις ημέρες των γιορτών. Ο καιρός δυστυχώς δεν βοήθησε ώστε να χαρούν μικροί και μεγάλοι, ωστόσο υπήρξαν και κάποιοι που έστησαν τις ψησταριές παρά τις αντίξοοες καιρικές συνθήκες.
 Παρ'ολα αυτά ο κόσμος που βρέθηκε στο χωριό ήταν πολύς και τα ξενοδοχεία είχαν 100% πληρότητα.

Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία σε όλους!!!

14/4/12

Περίεργα Πασχαλινά Έθιμα

Άνδρες μαστιγώνουν τις γυναίκες τους. Οι δαίμονες βγαίνουν στους δρόμους ενώ σε κάποιες περιοχές χορεύουν τον χορό του θανάτου....

Είναι μερικά από τα πιο περίεργα και παράξενα πασχαλινά έθιμα που γίνονται στον κόσμο.


1. Τσεχία- Ουγγαρία-Σλοβακία: Το «ξύλο» είναι…υγεία.
Ένα από τα πιο περίεργα έθιμα του Πάσχα συμβαίνει στην Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Η παράδοση προστάζει οι άνδρες να μαστιγώνουν(!) τις γυναίκες τους τη Μεγάλη Δευτέρα. Αφού τις βρέξουν με μπόλικο νερό, έπειτα τις μαστιγώνουν με χειροποίητα μαστίγια, φτιαγμένα από ιτιά και διακοσμημένα με κορδέλες στα άκρα τους. Το μαστίγωμα έχει συμβολική σημασία. Σύμφωνα με το θρύλο οι γυναίκες μαστιγώνονται από τους συζύγους τους, ώστε να διατηρούν την ομορφιά και την υγεία τους την επόμενη χρονιά. Η ομορφιά θέλει θυσίες!!!

2. Φινλανδία: Βγήκαν έξω οι δαίμονες!
Στη Φινλανδία τα παιδιά μασκαρεύονται και ζητιανεύουν στους δρόμους, ενώ στα χέρια τους κρατούν δύο μπαγκέτες. Στην δυτική, μάλιστα, Φινλανδία τα πυροτεχνήματα είναι το κέντρο της προσοχής. Η παράδοση έχει και εδώ συμβολική σημασία, αφού σκοπός των κρότων και των πυροτεχνημάτων είναι να τρομάξουν τις μάγισσες που περιφέρονται ελεύθερες στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μεγάλης Παρασκευής και Μεγάλου Σαββάτου.

3. Ισπανία: Ο χορός του θανάτου.
Τη Μεγάλη Τρίτη στην Ισπανία λαμβάνει χώρα ένας παραδοσιακός χορός -ο χορός του θανάτου- μέσα στους στενούς μεσαιωνικούς δρόμους. Κάθε άτομο που παίρνει μέρος στο χορό είναι μασκαρεμένο. Στο τέλος η παρέλαση καταλήγει σε μια πελώρια συγκέντρωση μασκαρεμένων σκελετών που κρατούν στα χέρια τους κουτιά γεμάτα στάχτη. Ο χορός αρχίζει τα μεσάνυχτα και συνεχίζεται για τρεις ώρες, μέχρι τις τρεις το πρωί που τα φαντάσματα προκαλούν την Αγία Τριάδα.

4. Γαλλία: Ομελέτα να φάνε και οι κότες!
Περισσότερα από 4.500 αβγά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μιας γιγαντιαίας ομελέτας στους δρόμους της πόλης Χοξ, στη Γαλλία. Το γεύμα προορίζεται να σιτίσει 1.000 άτομα, ενώ το ψήσιμο γίνεται στην κεντρική πλατεία της πόλης.


Διάβασε περισσότερα στο newsit

Η περιφορά του Επιταφίου

Πλήθος κόσμου βρέθηκε χτες το βράδυ στην Αγία Παρασκευή  Πραμάντων.  Η εκκλησία γέμισε από χριστιανούς που παρακολούθησαν τον Επιτάφιο Θρήνο και άκουσαν τα εκπληκτικής ομορφιάς εγκώμια από το σύλλογο γυναικών. Η περιφορά του Επιταφίου ξεκίνησε στις εννέα και μισή και ευτυχώς ο καιρός βοήθησε καθώς δεν έβρεχε εκείνη τη στιγμή.
Στα Πράμαντα παραβρέθηκε και διανυκτέρευσε ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ  Θανάσης Οικονόμου, ο οποίος γιορτάζει κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρασκευή εδώ, καθώς και ο Μιχάλης Παντούλας.

13/4/12

Μεγάλη Παρασκευή

Η Εκκλησία θυμάται τα Αγια Πάθη.                    http://www.sansimera.gr
 Το πρωί γίνεται ο στολισμός του Επιταφίου. Αρχικά ψάλλονται οι Μεγάλες Ωρες, που περιέχουν ψαλμούς, τροπάρια, Αποστόλους, Ευαγγέλια και Ευχές. Στη συνέχεια ψάλλεται ο Εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής και γίνεται η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Ακολούθως, τοποθετείται στο Ιερό Κουβούκλιο ένα ύφασμα πάνω στο οποίο έχει κεντηθεί ή ζωγραφιστεί ο Κύριος, νεκρός. Το ύφασμα αυτό λέγεται Επιτάφιος.
Το βράδυ ψάλλεται ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου και η υμνολογία είναι σχετική με την ταφή του Κυρίου από τους Ιωσήφ και Νικόδημο και την κάθοδο της ψυχής Του στα σκοτεινά βασίλεια του Άδη.
"Όταν ο Κύριος απέθανε το σώμα Του μπήκε στον τάφο, η δε ψυχή του ενωμένη με την Θεότητά του κατήλθε στον Άδη και αφού τον νίκησε απελευθέρωσε τις ψυχές. Και την τρίτη ημέρα ενώθηκε και πάλι η Ψυχή με το Σώμα και το Σώμα «Ανέστη εκ Νεκρών». Έτσι νικήθηκε ο Άδης και ο θάνατος."
Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ψάλλονται σε τρεις στάσεις (μέρη) τα λεγόμενα Εγκώμια, μικρά τροπάρια πολύ αγαπητά στο λαό, αγνώστου ποιητού. Τα πιο γνωστά:
 • «Η ζωή εν τάφω…»
 • «Άξιον εστί μεγαλύνειν…»
 • «Αι γενεαί πάσαι…»
 • «Ω γλυκύ μου Έαρ…»
Στη συνέχεια γίνεται η Περιφορά του Επιταφίου, εκτός του ναού και στα όρια της Ενορίας.
Ευαγγέλιο (Κατά Ματθαίο): Αρχιερείς και Φαρισαίοι πηγαίνουν στον Πόντιο Πιλάτο και του ζητούν να σφραγίσουν τον τάφο, επειδή θυμούνται ότι ο Κύριος σε μια αποστροφή των λόγων του είχε πει ότι σε τρεις μέρες θα αναστηθεί. Ο Πιλάτος τους δίνει την άδεια.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.sansimera.gr/articles/87/7#ixzz1ruJV9ihX

12/4/12

Μεγάλη Πέμπτη: Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...


 Το Θείο Δράμα κορυφώνεται τη Μεγάλη Πέμπτη με την υμνογραφία της ημέρας να σχετίζεται με τα Πάθη του Χριστού, τη Σταύρωση και το θάνατό Του. Η Εκκλησία τιμά τον Μυστικό Δείπνο, τον Νιπτήρα και την προδοσία στον Κήπο της Γεσθημανή.
       

Το βράδυ ψάλλεται ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής και διαβάζονται τα περίφημα 12 Ευαγγέλια. Ανάμεσα στο 5ο και 6ο ψάλλεται το αντίφωνο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» και ο Εσταυρωμένος λιτανεύεται από τους ιερείς.

Στην ακολουθία των Παθών διαβάζονται κυρίως το κατά Ιωάννη και το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σε αυτά περιγράφονται τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μετά τη σύλληψη του Ιησού. «Από τον Άννα στον Καϊάφα» και την άρνηση του Πέτρου («Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με») μέχρι την μεταφορά στο Πραιτώριο ενώπιον του Πιλάτου.

Το Θείο Δράμα κορυφώνεται με την καταδίκη του Ιησού σε σταυρικό θάνατο, την μεταμέλεια και τον απαγχονισμό του Ιούδα. Ο Ιησούς βασανίζεται και αναγκάζεται να κουβαλήσει το Σταυρό του στο λόφο του Γολγοθά. Αφήνει το πνεύμα επί του Σταυρού και περιγράφεται το περιστατικό με τους δύο ληστές.

Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθείας ζητά από τον Πιλάτο το Σώμα του για να το θάψει και η ευαγγελική δίηγηση τελειώνει με την Ταφή του Ιησού και τη Σφράγιση του Τάφου του από τους Αρχιερείς και Φαρισαίους. 24wro

10/4/12

65 χλμ από τα Νοσοκομεία των Ιωαννίνων και χωρίς ασθενοφόρα τις κρίσιμες περιόδους

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πως από τις αρχές Απριλίου και κατόπιν εντολής του Διοικητή του Γ.Ν.Ι «Γ. Χατζηκώστα», τα ασθενοφόρα που καλύπτουν τις περιοχές που εξυπηρετεί το Κέντρο Υγείας Πραμάντων αναγκάζονται να τραβήξουν χειρόφρενο, ενώ τα πληρώματά τους, οδηγοί και συνοδοί, θα παραμένουν απλοί θεατές σε τυχόν περιστατικά που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, των αργιών ή των Σαββατοκύριακων. Ο λόγος είναι ότι πλέον οι αμοιβές των αργιών, των νυκτερινών και των υπερωριών περικόπτονται στο μισό, συνέπεια της οικονομικής στενότητας και της αδυναμίας καταβολής τους από το Ίδρυμα.
Αυτό βέβαια οδηγεί τις ήδη μειωμένες (κατά το ένα τρίτο των προβλεπόμενων) βάρδιες σε περαιτέρω μείωση, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμα και στο μισό του μήνα! Άλλωστε το συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας αποτελεί το μοναδικό κέντρο παροχής φροντίδας, σε ένα ορεινό Δήμο που τα περισσότερα χωριά απέχουν μία και μιάμιση ώρα από το πλησιέστερο Νοσοκομείο και στα οποία η τουριστική κίνηση το ερχόμενο διάστημα αναμένεται να κορυφωθεί.
Η Δημοτική Αρχή ενημερώθηκε από το Διευθυντή για τις προθέσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η οποία εφαρμόζει τις εντολές της κεντρικής διοίκησης και εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην επιδιωκόμενη μείωση της κάλυψης με ασθενοφόρο των περιοχών ευθύνης του Κ.Υ Πραμάντων, απαιτώντας  την  εξεύρεση λύσης ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι τουλάχιστον εγκληματικό εκ μέρους της Πολιτείας αλλά και του Υπουργείου Υγείας να αφεθεί η υγεία των συνδημοτών μας στη τύχη των περικοπών και της κεντρικά σχεδιαζόμενης πολιτικής, που δε λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν.

 http://voreiatzoumerka.blogspot.com/

Α.Ε.Πραμάντων - Α.Ε.Γιάννενα

Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΠ με σκορ 5-2 επί της Α.Ε.Γιάννενα. Σε ένα αδιάφορο ματς, η ομάδα του χωριού μας επέστρεψε στις νίκες ύστερα από δυο συνεχόμενες ήττες.
Για την ιστορία τα γκολ πέτυχαν οι: Σιαπλαούρας Δ..(2), Θανάσης Κ.(2), Ντεκουμές Δ.
Η ενδεκάδα ήταν:
Βαίτσης Χρ.,Πόγιας Αθ., Θανάσης Χ.(85' Βαίτσης Ν.),Γκεσούλης Αλ.,Πόγιας Θ.,Θανάσης Δ.,Σταύρου Κ.,Καράδημας Απ.,Ντεκουμές Δ.(85' Χρύσης Α.),Θανάσης Κ.,Σιαπλαούρας Δ.,

9/4/12

Ε , ε, ε, . καλωσόρισες

   (Μια αληθινή προσφορά των οικοδόμων)

  Πάει χρόνος τώρα, που ένα πρωινό μπήκαν στο διπλανό σπιτάκι οι «επιδρομείς». Ήρθαν με κάτι μεζούρες στα χέρια τους, μετρούσαν, έγραφαν, τραβούσαν την κορδέλα εδώ κι εκεί, στη γωνία, στα σκαλοπάτια .Έτσι, απρόσμενα κι αναπάντεχα εμφανίστηκαν και χωρίς να νοιάζονται πατούσαν πάνω στον κήπο, δεν λογάριαζαν τα λουλούδια, τις γαζίες, τις τριανταφυλλιές, κι αφού δεν έβλεπε ο ένας τη σταδία καλά, να γράψει στα χαρτιά τους αριθμούς που ήθελε, ο άλλος τράβηξε το αγιόκλημα και το ξεκόλλησε απ' το κιγκλίδωμα.
  Τι φταίει το αγιόκλημα, είπα μέσα μου. Αυτό, όπως είχε σκαρφαλώσει, εκεί που ήταν ανεβασμένο το 'βλεπες κι ένιωθες πως κάθεται το φεγγαράκι πάνω του, σαν ένα μοναδικό ασημολούλουδο.
Φωνές μονότονες, επαγγελματικές.
-Πιο πέρα, πιο ψηλά, δε βλέπω τη σταδία.  Στοπ, καλά είσαι εκεί. Περίμενε.
Τις άκουγες κι ένιωθες πως άκουγες τις «κλαγγές των ορδών του Αττίλα».  
  Ξεκίνησαν να φύγουν. Είδα έναν απ' αυτούς να κόβει ένα τριαντάφυλλο. Κι ήθελα από καιρό να κλαδέψω την τριανταφυλλιά. Αλλά δεν είχα τα κλειδιά του σπιτιού. Είχαν φύγει οι ιδιοκτήτες και είχαν εγκατασταθεί στα Δυτικά Προάστια.
  Ανώφελο, είπα μέσα μου. Απλά, αυτό αποκόπηκε από το χώρο του και μαζί του, -το πίστευσα - κόπηκαν αναμνήσεις, χαρές, έρωτες, δημιουργία, λύπες, παιχνίδια .Μια ζωή. Παρελθούσα όμως.
                                         ***
Δεν πέρασε μια βδομάδα κι ένα πρωί ξύπνησα απότομα. Δυνατός, παράξενος θόρυβος. Πρωτόφαντο μηχάνημα είχε εγκατασταθεί στη γειτονιά. Ξέρετε από αυτά τα επιτεύγματα της σύγχρονης μηχανικής που τα χρησιμοποιούμε για να γκρεμίσουμε τα χαμόσπιτα και να αναγείρουμε τις πολυώροφες πολυκατοικίες. Χρήσιμο μηχάνημα, αποδοτικό, με τιτάνεια δύναμη, σχεδόν αυτόματη λειτουργία, όμως ψυχρή, χωρίς συναίσθημα, χωρίς καημό και μεράκι.
  Στη βάση της κορυφής του, υπήρχε ένα κουβούκλιο, μια μικρή καμπίνα, και μέσα ήταν ο χειριστής του μηχανήματος. Οι άλλοι στο έδαφος επικοινωνούσαν με ασύρματο. Και δόστου μανούβρες, να το κουμάντο. Κι ο ανθρωπάκος εκεί ψηλά μεταξύ ουρανού και γης, με κινήσεις των χεριών του, σχεδόν παλμικές, κατάφερνε και πειθαρχούσε το «προϊστορικό αυτό τέρας». Ώσπου κάποια στιγμή πήρε τη δεσπόζουσα θέση στο δρόμο. Άρχοντας, κυρίαρχος, εξουσιαστής.
  Και τότε κατάλαβα .Θα γκρεμίσουν το διπλανό σπιτάκι.
Συνηθισμένο πράγμα, είπα μέσα μου.  Να 'τανε τοπ μοναδικό. Ο κανόνας είναι.
  Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη σκέψη μου και το μηχάνημα άρχισε το «έργο» του. Μέσα σε μια ώρα είχε γκρεμίσει το σπίτι.
  Φορτηγά, πήγαιναν κι έρχονταν. Φόρτωναν τα  «κατακάθια» μιας ζωής, κι έφευγαν.  Γύριζαν άδεια.
-Πού πάνε αυτά τα φορτηγά, γεμάτα; Ρώτησα τη γυναίκα μου.
-Μα, πού αλλού; Στη χωματερή. Πού θα πετάξουν  τα μπάζα; Στο δρόμο; Ήταν η απάντησή της.
  Δε μίλησα. Μόνο θυμήθηκα πως υπάρχει κι άλλη χωματερή. Εκεί συμπιέζονται και θάβονται τα σκουπίδια.  Εδώ., οι άνθρωποι!!!, οι σχέσεις, οι αναμνήσεις, οι απόψεις και η δημιουργία!
                         ***

  Το έργο προχώρησε. Ένας, κι άλλος, κι άλλος ο όροφος. Πολυώροφη οικοδομή. Έτοιμη πλέον να δεχτεί τις οικογένειες. Έτσι, όπως κι άλλες πολυκατοικίες-τσιμεντένια κουτιά- όπου οι άνθρωποι στριμωχτήκανε φαμίλιες και φαμίλιες κι ούτε βλέπονται ούτε χαιρετιούνται.
  Τελείωσε η πολυκατοικία.
  Πώς τελείωσε ούτε που το κατάλαβα. Δεν διαπίστωσα ποτέ την επιθυμία της δημιουργίας, το μεράκι του δουλευτή, τη λαχτάρα του τελειώματος. Δεν είδα τίποτε απ' όλα αυτά. Απρόσωπα «άγευστα» και «άοσμα», όπως ξεκίνησαν, έτσι και τελείωσαν.
  Τα μάζεψαν κι έφυγαν.
Κι έμεινα μόνος μου στο παράθυρο να κοιτάζω, «αγκαλιά» με τις αναμνήσεις μου.
Πίσω, πολύ πίσω.  Στα Τζουμέρκα. Στην Άγναντα, στην Πράμαντα. Τότε. .Εκεί..
 Εκεί,  όπου το ανθρώπινο  χέρι σπιθαμή προς σπιθαμή, πέτρα με πέτρα, ύψωνε το οικοδόμημα.
Εκεί, όπου κυριαρχούσε η συντροφικότητα και η αλληλοβοήθεια.
Εκεί, όπου στο πρόσωπο των εργατών φαινόταν η χαρά της προσωπικής δημιουργίας.
Εκεί, όπου το τελείωμα του σπιτιού βεβαίωνε πανηγυρικά ο αρχιμάστορας, αλλά και τόσοι άλλοι πανάξιοι αρχιεργάτες που, ανεβασμένοι στον καβαλάρη, δημοσιοποιούσαν το δώρο του καθενός.
Ε, καλωσόρισες. Το δώρο του.....
Να ζήσει, να ζήσουν τα παιδιά του,
αυτός και η οικογένειά του,
κι ό,τι ποθεί η καρδιά του,
να το βρει μπροστά του.

               Χρίστος Α. Τούμπουρος
               Αγναντίτης- Τζουμερκιώτης 
(To αφιερώνω στον φίλο μου, τον Κώστα Τσαμπούλα)

7/4/12

Παλιές φωτογραφίες.......

  


Εκδρομή Αγναντιτών (1959) στην Πράμαντα.

 


Απόκριες στην Πράμαντα (1960) που ήρθαν μασκαρευόμενοι Αγναντίτες και χόρεψαν στην πλατεία αρχείο:Χρίστος Α. Τούμπουρος Αγναντίτης- Τζουμερκιώτης

«Σάρκα», μορφή και δρώμενα στα «Φαντάσματα» του Θ. Παπαγιάννη


Έως τις 5 Μαϊου στο Μουσείο Μπενάκη

Του Χαράλαμπου Γαλιάνδρα-Αρτινού

Πονάει, πονάει όσο κι αν είναι υπέροχη, πρωτότυπη σύλληψη, ομορφιά, τέχνη ασύγκριτη. Πονάει η φανταστική έκθεση των…  «Φαντασμάτων» του διεθνώς καταξιωμένου Γιαννιώτη (Ελληνικό) γλύπτη, καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Θόδωρου Παπαγιάννη.
Πονάει όλους αυτούς, όλους εμάς που ζήσαμε τη δραματική καταστροφή πυρπόλησης του νεοκλασικού κτιρίου του Πολυτεχνείου Αθηνών και όλους όσους έζησαν, άκουσαν και βίωσαν τω «Εδώ Πολυτεχνείο». Πονάει όλους εμάς που διαθέτουμε μνήμη για το συντελεστέν  αποτρόπαιο έγκλημα σε βάρος του ελληνικού πολιτισμού.
Πονάει, ηθελημένα ή όχι που επιτρέψαμε, αυτή τη βαρβαρότητα. Και μας πονάει περισσότερο όχι η καθ΄εαυτού απεχθής πράξη του εμπρησμού, αλλά η εγκληματική αμέλεια των οποιονδήποτε υπευθύνων, πριν, κατά και μετά την αποτέφρωση του ιστορικού κτιρίου, οι οποίοι όχι μόνο δεν απέτρεψαν το «έγκλημα», αλλά στην ουσία προετοίμασαν, επέτρεψαν, ανέχθηκαν και συγκάλυψαν το αποτρόπαιο αυτό ανουσιούργημα.
Μα όσο κι αν μας πονάει, ευγνωμονούμε τον κ. Παπαγιάννη που μέσα από τα σπαράγματα του κτιρίου ζωντανεύει τη μνήμη μας, που, δυστυχώς, μέρα με τη μέρα εξανεμίζεται. Και είμαστε ευτυχείς, οι όσοι εναπομείναντες είχαμε την ευκαιρία που μας έδωσε, πρωτίστως ο διάσημος πατριδολάτρης,  αλλά και το μουσείο Μπενάκη,  να ξαναζωντανέψουμε, για να μη λησμονούμε,  τις ολέθριες στιγμές που έζησε ο πολιτισμός μας, χάρη στην  υπέροχη εικαστική παρέμβαση, αναδρομική στα γεγονότα, που βιώσαμε  στον  υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μπενάκη κατά τη διάρκεια της έκθεσης και των θεατρικών πολιτιστικών δρώμενων που παρουσιάστηκαν.  Και ν΄αναλογιστούμε το… ποτέ άλλο πια. Σε αναντιστοιχεία, βεβαίως, του ένα, δυο,  τρία, πολλά πολυτεχνεία.
Τα υπέροχα φαντάσματα, ξόανα (τοτέμ) του κ. Παπαγιάννη είναι  φτιαγμένα από υλικά που με πόνο ψυχής συγκέντρωσε ο δημιουργός τους από τα αποκαϊδια του Πολυτεχνείου, που άφρονες εμπρηστές, σύγχρονοι Νέρωνες το παρέδωσαν στις φλόγες δύο φορές, 1991 και 1995 και  οι οποίοι εξακολουθούν να κατακαίουν ατιμώρητοι ακόμη και σήμερα ότι απέμεινε από τα νεοκλασικά αριστουργήματα της Αθήνας, τον πολιτισμό μας, την ψυχή μας. Έφτιαξε αυτά τα σκιάχτρα, εμπνευσμένα από το παρελθόν και το παρόν για να εκφράσει την αγανάκτηση και την πικρία που του προκάλεσε η αποτρόπαια πράξη, ο εμπρησμός της κορωνίδας της μόρφωσης, αυτού  του λαμπρού δημιουργήματος Ηπειρωτών ευεργετών, να ξορκίσει το κακό, που δυστυχώς πληθαίνει,  ορθώνοντάς τα ως σύμβολο παρακμής ενός κόσμου που αλληλοσπαράσσεται και μιας πατρίδας που μοιάζει να μην έχει κανένα μέλλον.
Οι φιγούρες του δημιουργού μοιάζουν βγαλμένες από αρχαία τραγωδία. Και μπήκαν βαθιά μέσα στην ψυχή και την καρδιά των σπουδαστών της δραματικής σχολής της Νατάσσας Ζούκα, υπό την καθοδήγηση της οποίας παρουσίασαν το υπέροχο θέαμα κατά την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης, εμπνευσμένο από τις φιγούρες και τα άλλα έργα του δημιουργού τους.
Για την έκθεση, τα έργα και το δημιουργό τους μίλησαν ο διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη που φιλοξενεί την έκθεση (Πειραιώς 136) κ. Άγγελος Δεληβοριάς και  ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, κ. Μάνος Στεφανίδης. Την παρουσίαση έκλεισε ο κ. Θ. Παπαγιάννης ευχαριστώντας όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της και βεβαίως το πολυπληθές ακροατήριο, πολλούς Ηπειρώτες, ομότεχνους και φιλότεχνους που έσπευσαν να θαυμάσουν τις πρωτότυπες εμπνεύσεις και δημιουργίες του Γιαννιώτη καλλιτέχνη.
Δημιουργίες που θα εκτίθενται στο αίθριο του μουσείου έως τις 5 Μαίου, οι οποίες μαζί και με άλλα έργα του δημιουργού περιλαμβάνονται στον άριστα φιλοτεχνημένο κατάλογο που διατίθεται στο χώρο της έκθεσης έναντι συμβολικού τιμήματος. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα παρουσιαστούν διάφορα δρώμενα από αρχαία δράματα και τραγωδίες, θ΄ακουστούν ηπειρώτικα μοιρολόγια και τραγούδια, καθώς και τραγούδια και ριζίτικα απ΄όλη την Ελλάδα. 
Την έκθεση μπορείτε να δείτε επισκεπτόμενοι και το Μουσείο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης Θ. Παπαγιάννη, που στεγάζεται  στο υπέροχο πέτρινο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο του δημοτικού σχολείου Ελληνικού Ιωαννίνων.   

6/4/12

"Περιβάλλον και Διατροφικές Συνήθειες"

Η Ημερίδα-Εργαστήριο με θέμα "Περιβάλλον και Διατροφικές Συνήθειες" που διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας -Πραμάντων πραγματοποιήθηκε   την Τετάρτη 4 Απριλίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημαρχείου.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν γονείς ,μαθητές και εκπαιδευτικοί.
Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τη διατροφή ,το ρόλο του περιβάλλοντος σ'αυτή
και τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς πχ, μικρόβια.
Ας ευχηθούμε να υπάρξει συνέχεια με ανάλογες δραστηριότητες στην περιοχή.

5/4/12

ΧΥΤΑ: Τώρα πια δεν τους ξεπλένει τίποτα…

Όπως προκλητική ήταν η στάση των αρμόδιων πριν και κατά την κατασκευή του ΧΥΤΑ, το ίδιο προκλητική είναι και τώρα που προέκυψε το σοβαρό πρόβλημα διαρροής και ρύπανσης του λεκανοπεδίου από τη δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό. Κανείς πια δεν τους έχει εμπιστοσύνη. Ούτε στο Δήμο Ιωαννιτών και τον ΦΟΣΔΑ, ούτε στην Περιφέρεια Ηπείρου η οποία συνεχίζει να προκαλεί τη νοημοσύνη μας με τις ανακοινώσεις της αφήνοντας, εσχάτως, υπόνοιες για «δόλο». Και ενώ τα λύματα οδηγούνται γοργά προς της λίμνη εμπλουτίζοντάς την με νέους, επικίνδυνους μικροοργανισμούς, ο ΧΥΤΑ σύμφωνα με τη μελέτη, παραμένει εκτός λεκάνης απορροής της λίμνης Παμβώτιδας. Τόσο αξιόπιστη ήταν η μελέτη χωροθέτησης! Οι κάτοικοι δε «δικαιώθηκαν» όπως λέγεται. Δικαίωση θα αποτελούσε η μη κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, σκοπό για τον οποίο αγωνίστηκαν. Οι κάτοικοι και οι σύμμαχοί τους απλά επιβεβαιώθηκαν. Οι τοπικοί εκφραστές του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. εμφανίζονται, ενίοτε, ως υπερασπιστές των αιτημάτων και σύμφωνοι με τους κατοίκους, τους οποίους κατανοούν, συμπονούν, τσακώνονται για το ποιος έχει τις λιγότερες ευθύνες, ανακαλύπτουν τώρα την ακαταλληλότητα της περιοχής, παίρνουν αποστάσεις από τους ιδεολογικούς τους πατέρες. Τώρα όμως πια δεν τους ξεπλένει τίποτα, γιατί τα νερά που θα τους ξέπλεναν είναι μολυσμένα. Και θα τα υποστούν όλοι υπαίτιοι και μη. Κι αυτοί που χλεύαζαν, κι αυτοί που δεν κινητοποιήθηκαν για τα καμποχώρια, για τη Λίμνη, για τον Άραχθο κι αυτοί που παρέπεμπαν την λύση στα …Δικαστήρια. ΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ Όχι στις «συχνές δειγματοληψίες» ή στην «παρακολούθηση του φαινομένου» σαν να πρόκειται για ίωση ή για κάποιο σεισμικό φαινόμενο. Ούτε λύση αποτελούν οι όποιες παρεμβάσεις στο έργο για την καλύτερη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Λύση αποτελεί η οριστική απομάκρυνση του ΧΥΤΑ από το Ελληνικό. Και κάτι τέτοιο για να γίνει δε φτάνει η συμφωνία, αλλά η δράση όλων, η οποία δράση θα επιβάλλει την απομάκρυνση. Αρκεί ο λαός μας να οργανωθεί, να συσπειρωθεί, να βγάλει ενεργητικά την αγανάκτησή του και να τη στρέψει σε αυτούς που ευθύνονται. Καλούμε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλόγους, σωματεία εργαζόμενων όλου του νομού να πάρουν θέση μπροστά στο τεράστιο αυτό πρόβλημα. Γιατί τώρα πια δεν θα λέμε «οι κάτοικοι του Ελληνικού» αλλά «οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου», όλου του νομού και πέρα από αυτό καθώς εκτός από τη λίμνη κινδυνεύει άμεσα –ήδη μολύνεται- ο Άραχθος και ο Αμβρακικός. Ο ΧΥΤΑ δεν μπορεί να λειτουργεί και να μολύνει την περιοχή. Είναι επικίνδυνος, πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί. Την ευθύνη να αναλάβουν και να βρουν λύση για τη διοχέτευση των σκουπιδιών, αυτοί που κατασκεύασαν και λειτούργησαν το ΧΥΤΑ κι όχι ο λαός μας.           ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΊΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

4/4/12

"Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου"

Mεγάλη επιτυχία είχε η εκδήλωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1-4-2012 με θέμα: "Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου" στα Γιάννενα στον πολιτιστικό πολυχώρο "Παλιά Σφαγεία" .
Στην εκδήλωση συμμετείχε και το Γυμνάσιο - Λύκειο Πραμάντων εκθέτοντας προϊόντα της περιοχής τα οποία πρόσφεραν επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων.
Επίσης προβλήθηκε βίντεο της περιοχής του Δήμου το οποίο επιμελήθηκαν οι μαθητές σε συνεργασία με τις Καθηγήτριες κυρίες Παπαβασιλείου και Πιπίκου.
 Την Δημοτική Αρχη εκπροσώπησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λάνταβος Αλκιβιάδης

3/4/12

9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ CANYONING ΠΡΑΜΑΝΤΑ 6-12 Ιουλίου 2012

                 9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ CANYONING
ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ημερομηνίες: 6-12 Ιουλίου 2012

Γενικές πληροφορίες
 Οι εργασίες στα φαράγγια της Ηπείρου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Για την ανάδειξη των πανέμορφων φαραγγιών των Τζουμέρκων, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε σ αυτό το τόπο, την καθιερωμένη ετήσια κατασκηνωτική πανελλήνια συνάντηση canyoning. Στη συνάντηση είναι προσκεκλημένοι οργανώσεις και φορείς από όλη την Ελλάδα, αλλά κι από την Ευρώπη. Επίσης είναι ανοιχτή συνάντηση προς όλους αυτούς που αγαπάνε τη φύση και θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο των φαραγγιών. Μπορούν να συμμετέχουν εντελώς αρχάριοι, ακόμη και παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών με τη συνοδεία γονέων, με ειδικά προγράμματα που έχουμε φτιάξει για τις παραπάνω κατηγορίες. Η διάρκεια της συνάντησης θα είναι μια εβδομάδα με προαιρετική συμμετοχή. Η περιοχή έχει πολλά φαράγγια, ποτάμια, πεζοπορικές, ορειβατικές και ποδηλατικές διαδρομές. Μπορείτε επίσης να κάνετε rafting, river trekking, σπηλαιολογία, να επισκεφθείτε αρχαιολογικά και βυζαντινά μνημεία, να φθάσετε ακόμη και σε όμορφες παραλίες. Ευχαρίστησή μας είναι να σας κάνουμε να περάσετε όμορφα, να γνωρίσετε την όμορφη αυτή Ελληνική περιοχή και να μεταφέρετε θετικές εντυπώσεις σε φίλους σας.

Διοργανωτές
Η μεγάλη αυτή συνάντηση του canyoning διοργανώνεται από τον

Ε.Σ.Ε.Φ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ) 
Σκοπός η ανάδειξη των φαραγγιών της Ηπείρου, καθώς και των άλλων εναλλακτικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Υπεύθυνος της διοργάνωσης έχει ορισθεί ο Γιώργος Ανδρέου, εκπαιδευτής-οδηγός καταβάσεων φαραγγιών, ο οποίος οργάνωσε και τις εξερευνήσεις των φαραγγιών, καθώς και ο Αριστείδης Ζάχαρης υπεύθυνος επικοινωνίας. Επίσης αρκετά μέλη του Ε.Σ.Ε.Φ καθώς και άλλων φορέων, στηρίζουν με την πολύτιμη βοήθειά τους την διοργάνωση της συνάντησης. Συνδιοργανωτής και χορηγός είναι ο Δήμος Β. Τζουμέρκων, ο οποίος συμβάλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ομαλή εξέλιξη της συνάντησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://canyoningmeet2012.blogspot.com/

 Η περιοχή της συνάντησης
  Είναι τα Πράμαντα του Δήμου Β. Τζουμέρκων του νομού Ιωαννίνων. Μεγαλοχώρι των Τζουμέρκων που βρίσκεται 65χλμ. ΝΑ των Ιωαννίνων και 70χλμ. ΒΑ της Άρτας, πόλεις με τις οποίες έχει καθημερινή οδική συγκοινωνία και επικοινωνία. Το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο 840μ. αμφιθεατρικά στους πρόποδες της Στρογγούλας (2.107 μ.) της πιο επιβλητικής κορυφής των Τζουμέρκων. Στα Πράμαντα λειτουργούν πολλές υπηρεσίες, τράπεζες, κέντρο υγείας, σχολεία, βιβλιοθήκη, καταστήματα, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και ξενοδοχεία.

Η έδρα της συνάντησης και η διαμονή
Η κατασκήνωση της συνάντησης θα γίνει στον προαύλιο χώρο του Καταφυγίου Πραμάντων σε υψόμετρο 1300m μέσα στα έλατα στη θέση Ίσιωμα. Το Καταφύγιο βρίσκεται στους πρόποδες της Στρογγούλας Τζουμέρκων και απέχει από τα Πράμαντα μόλις 4 χλμ. Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη και γίνεται από τον δρόμο Πραμάντων προς Μελισσουργούς. Στη διασταύρωση για την Μονή Αγ. Παρασκευής στρίβετε ανηφορικά και διασχίζετε 3χλμ βατό χωματόδρομο, κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα. Στο καταφύγιο υπάρχει πολύς χώρος για τα αυτοκίνητα και τις σκηνές. Οι τουαλέτες και τα μπάνια του καταφυγίου θα είναι διαθέσιμα προς χρήση, καθώς και η κουζίνα σερβίροντας πρωινά και νόστιμα φαγητά. Κατόπιν συνεννόησης, οι υπεύθυνοι του καταφυγίου μπορούν να σας μαγειρέψουν οτιδήποτε. Στο εσωτερικό του διαθέτει τραπεζαρία, καθιστικό και τζάκι. Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχουν τραπεζάκια με ομπρέλες όπου τους ζεστούς μήνες σερβίρονται καφέδες, γλυκά κλπ. Δεν υπάρχει καμιά χρηματική επιβάρυνση για τους κατασκηνωτές της συνάντησης, αλλά όποιος επιθυμεί να μείνει σε κρεβάτι, το καταφύγιο διαθέτει δύο 8κλινα και ένα 10κλινο (σύνολο 26 κρεβάτια), με χρέωση 13€ το άτομο.
Αν επιθυμείτε να μείνετε σε ξενοδοχείο στην περιοχή υπάρχουν αρκετά.
Ενδεικτικές τιμές 45€-60€ το δίκλινο.

 http://canyoningmeet2012.blogspot.com/

2/4/12

H καρδούλα του μικρού Νικόλα θέλει τη βοήθειά μας…

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την συγκινητική επιστολή του πατέρα του μικρού Νικόλα, σε όσο περισσότερους μπορείτε. Η άμεση ανταπόκρισή μας, θα σώσει το 4χρονο αγγελούδι...
"Ονομάζομαι Ιωάννης Παναγιωτόπουλος. Είμαι ο πατέρας του Νικόλα, ενός παιδιού τεσσάρων ετών και με αυτή μου την επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για τον λόγο που ζητάω την συμπαράσταση και υποστήριξη σας...Ο Νικόλας, γεννήθηκε στις 31 Μαΐου 2008 με βαριάς μορφής καρδιοπάθεια (τετραλογία Fallot). Νοσηλευόμενος και υποστηριζόμενος φαρμακευτικά, έφτασε πέντε μηνών οπότε και έκανε την πρώτη επέμβαση στη καρδιά στο νοσοκομείο παίδων Αγία Σοφία τον Νοέμβριο του 2008...
Μόλις πέντε μήνες αργότερα, σε ηλικία έντεκα μηνών, κρίθηκε άμεσα αναγκαίο να κάνει και δεύτερη εγχείρηση για να κρατηθεί στη ζωή...
Έτσι, τον Μάιο του 2009,μία εξειδικευμένη ομάδα Γερμανών χειρουργών, εφαρμόζοντας μία ειδική τεχνική αντιμετώπισης της συγκεκριμένης πάθησης, χειρούργησε με μεγάλη επιτυχία στο Ιατρικό Αθηνών την μικρή καρδούλα του Νικόλα, και κατάφεραν να διορθώσουν σημαντικά πάσχοντα τμήματα της, αφήνοντας μόνο μια μικρή στένωση στο κάτω μέρος της βαλβίδας χαρίζοντάς του εκ νέου, το χαμόγελο και το όνειρο για ζωή.
Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η καρδιά του άρχισε να τον προδίδει και πάλι. Η μικρή στένωση μεγάλωσε, έφραξε κατά 70% υποβαλβιδικά την κύρια βαλβίδα και ο μικρός Νικόλας καλείται να μπει και πάλι άμεσα στο χειρουργείο και να αφήσει κυριολεκτικά την καρδιά του και τις ελπίδες του για ζωή στα χέρια των χειρουργών.
Πριν προλάβει να σβήσει το τέταρτο κεράκι γενεθλίων του, κινδυνεύει να σβήσει εκείνος... Προτού μάθει τι είναι ζωή, κινδυνεύει να την χάσει....
Η επέμβαση που απαιτείται, είναι κρίσιμη, λεπτή και συγκεκριμένη. Η εδώ χειρουργική της αντιμετώπιση οδηγεί με σχεδόν μαθηματική ακρίβεια σε συνεχείς και επαναλαμβανόμενες εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς κατά τακτά χρονικά διαστήματα, για αντικατάστασης βαλβίδας, για όσα χρόνια τουλάχιστον, ο Νικόλας θα έχει το κουράγιο και το σθένος να το αντέχει...
Για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά λοιπόν, ζητάω την συμπαράστασή σας. Να μπορέσω να πάω τον Νικόλα στη Γερμανία, σε μια μονάδα εξειδικευμένη στην πάθηση του, ώστε να χειρουργηθεί από την ίδια ομάδα γιατρών που του έσωσε την ζωή κι από τον ίδιο χειρουργό που άγγιξε πριν τρία χρόνια την καρδούλα του και της έδωσε ξανά κτύπο...
Εάν μπορείτε να χαρίσετε κάποιες ελπίδες επιβίωσης στον Νικόλα, αν πιστεύετε πως το δικαίωμα της ζωής είναι δικαίωμα του καθ' ενός από εμάς και είστε σε θέση να βοηθήσετε ώστε να το αποκτήσει και εκείνος, αν θέλετε το βράδυ που κοιμάται να μπορεί και ο Νικόλας να ονειρευτεί το αύριο, που σήμερα, για εκείνον δεν υπάρχει, βοηθείστε τον, βοηθείστε μας...
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και ένα τεράστιο Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου
(αν και το ουσιαστικό ευχαριστώ,ευχή και επιθυμία μου είναι,να σας το πει ο ίδιος,γυρνώντας υγιής από αυτό το ταξίδι ζωής)
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6932273892
Λογαριασμός E.Τ.Ε : 150/980560-52 (Παναγιωτόπουλος Νικόλαος)
IBAN: GR9101101500000015098056052¨"

Σημαντικές απουσίες

Χωρίς τρία βασικά στελέχη της θα συνεχίσει η ομάδα των Πραμάντων τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος της Γ' Ερασιτεχνικής, καθώς πλέον δεν μπορεί να υπολογίζει στους στρατευμένους Γιώργο Σιαπλαούρα και Βασίλη Σταύρου, όπως επίσης και στον τιμωρημένο Κώστα Βάνα, ο οποίος εκτίει την ποινή των έξι αγωνιστικών.
Πρόβλημα, επίσης, για την ομάδα αποτελούν οι προπονήσεις, καθώς λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών υποχρεώσεων οι παίκτες δύσκολα συγκεντρώνονται μεσοβδόμαδα, με αποτέλεσμα να μη γίνεται καλή προετοιμασία πριν τους αγώνες. Βέβαια, όταν καταφέρνουν να μαζευτούν, η ομάδα παρουσιάζει τελείως διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο, συνδυάζοντας μάλιστα τα αποτελέσματα με καλό ποδόσφαιρο και αυτό το έχει αποδείξει αρκετές φορές έως τώρα.
Στόχος των Πραμάντων για τη συνέχεια είναι να τελειώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρωτάθλημα, όπως αρμόζει και στην ιστορία της ομάδας, ενώ εν συνεχεία θα αρχίσει ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν, χρονιά κατά την οποία τα Πράμαντα θα κυνηγήσουν μία από τις τρεις προνομιούχες θέσεις που οδηγούν στη Β' κατηγορία.
Το υλικό, άλλωστε, είναι καλό, δίπλα στους νεαρούς ταλαντούχους υπάρχουν οι έμπειροι που τους βοηθούν και τους καθοδηγούν, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο την επόμενη χρονιά η ομάδα να ενισχυθεί με τρεις ποδοσφαιριστές που κατάγονται από την περιοχή, αγωνίζονται, όμως, σε άλλες ομάδες.
Αλλαγές στα Διοικητικά
Αλλαγές, ωστόσο, αναμένεται να υπάρξουν στα διοικητικά της ομάδας, καθώς ο πρόεδρος των Πραμάντων, κ. Θανάσης Σμύρης αισθάνεται πως έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του στην ομάδα και για προσωπικούς λόγους θέλει να αποχωρήσει από την προεδρία. Στις αρχές του Ιούνη θα προκηρυχθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Έφη Μπιδέρη (από τη εφημερίδα "ΣΟΥΤ")
  http://sportsioannina.gr

1/4/12

"Περιβάλλον και Διατροφικές Συνήθειες"

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας -Πραμάντων διοργανώνει Ημερίδα-Εργαστήριο με θέμα "Περιβάλλον και Διατροφικές Συνήθειες" που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Απριλίου και ώρα 9:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στα Πράμαντα.Η Ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές ,γονείς και εκπαιδευτικούς.Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
 
 • 9:00 - 9:30 Προσέλευση και εγγραφή
 • 9:30 - 10:30 Δερδεμέζης Χρήστος Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος  'Περιβαλλοντικοί Παράγοντες και Διατροφή'
 • 10:30 -10:45 Διάλειμμα
 • 10:45 11:45 Φίλης Διονύσης,Γεωπόνος Επιστήμων Σύμβουλος Ποιότητας ΄Παραγωγικές Διαδικασίες και Τρόφιμα' 
 • 11:45 - 12:30 Συζήτηση