Χρήσιμα τηλέφωνα


Γυμνάσιο – Λύκειο                                           26590 61243

Δημοτικό Σχολείο                                         
26590 61239

Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο                  
26590 61240

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης               
26590 61271


Δήμος Βορείων Τζουμέρκων :
26590 61231   και  26593 60200


Κ.Ε.Π. Πραμάντων :  26590 62300                             φαξ: 26590 62301


Κέντρο Υγείας Πραμάντων:                                26593 60100   και     26590 61206


Αστυνομικό Τμήμα Πραμάντων :                        26590 61205Φαρμακείο Πράμαντα :                                            26590 61888 Ταχυδρομείο :                                        
  26590 61210
 
  Βλάβες ΔΕΗ  Άρτας :                               
  26810 74748


Βλάβες ΟΤΕ  :                          
2681022299      13888