22/7/15

Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ξεκινούν οι αιτήσεις ένταξης ωφελούμενων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Το Πρόγραμμα αφορά την διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 5 Αυγούστου 2015.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:
1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση
2. Οικογένεια, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων:
3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Περιουσιακά κριτήρια:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.


Η υποβολή της Αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.idika.org.gr/teba/ είτε προσωπικά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του συστήματος ΤΑΧΙS είτε απευθυνόμενοι στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων.
Για να υποβάλλουν την αίτηση οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους
1. ΑΦΜ
2.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2015
3.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ
4.Ε1 και Ε9
5.ΑΜΚΑ
6.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Δημαρχείο (Πράμαντα)

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , τηλ: 26593-60214, 6973786624

6/7/15

Τέσσερις θέσεις με σύμβαση 8 μηνών στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια 8 μήνες), συνολικά τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, που εδρεύει στα Πράμαντα  και συγκεκριμένα των εξής


1 θέση ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου- Φορτηγού (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

2 θέσεις ΥΕ Εργατών/ τριών Καθαριότητας

Για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. επικοινωνίας: 2659 3 60240)

Κατεβάστε την  προκήρυξη 8μηνο 2015

Αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων 

Δ.Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

OXI
%
NAI
%
ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
62
68,13
29
31,87
21
91
ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ (Κέντρο)
47
66,20
24
33,80
4
71
ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ (Πλάκα)
37
72,55
14
27,45
8
51
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ (Χριστοί)
104
83,87
20
16,13
17
124
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ (Α-Θ)
166
64,09
93
35,91
18
259
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ (Κ-Σ)
158
66,95
78
33,05
16
236
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ (Σ-Ω)
170
65,38
90
34,62

260
ΣΥΝΟΛΑ
744
68,13
348
31,87
84
1.092Δ.Ε. ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

OXI
%
NAI
%
ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ
68
62,39
41
37,61
1
109
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ      (Α-Μ)
139
68,47
64
31,53
13
203
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ     (Μ-Ω)
150
62,76
89
37,24
3
239
ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ
103
56,91
78
43,09
30
181
ΚΟΡΙΤΙΑΝΗΣ
40
60,61
26
39,39
1
66
ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ
87
58,00
63
42,00
8
150
ΠΗΓΑΔΙΩΝ
54
55,10
44
44,90
16
98
ΠΛΑΙΣΙΩΝ
71
58,20
51
41,80
10
122
ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΗΣ
215
73,63
77
26,37
13
292
ΦΟΡΤΟΣΙΟΥ
64
49,61
65
50,39
7
129
ΣΥΝΟΛΑ
991
62,37
598
37,63
102
1.589
Δ.Ε. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

OXI
%
NAI
%
ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ
113
48,50
120
51,50
11
233
ΚΕΔΡΟΥ
26
63,41
15
36,59
6
41
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ
154
58,11
111
41,89
11
265
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
54
58,06
39
41,94
0
93
ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
55
61,11
35
38,89
13
90
ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ
46
71,88
18
28,13
6
64
ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ
67
79,76
17
20,24
2
84
ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ 
237
67,71
113
32,29
13
350
ΣΥΝΟΛΑ
752
61,64
468
38,36
62
1.220Δ.Ε. ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ

OXI
%
NAI
%
ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ
60
54,55
50
45,45
7
110Δ.Ε. ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ

OXI
%
NAI
%
ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ
66
68,75
30
31,25

96
ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ (Κηπίνα)
40
58,82
28
41,18

68
ΣΥΝΟΛΑ
106
64,63
58
35,37
0
164Δ.Ε. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ

OXI
%
NAI
%
ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ
120
58,54
85
41,46
31
205

Δ.Ε. ΣΥΡΡΑΚΟΥ

OXI
%
NAI
%
ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ (Α-Κ)
78
65,55
41
34,45
12
119
ΣΥΡΡΑΚΟΥ (Κ-Ψ)
83
59,71
56
40,29
20
139
ΣΥΝΟΛΑ
161
62,40
97
37,60
32
258OXI
%
NAI
%
ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
2.934
63,26
1.704
36,74

4.638