6/7/15

Τέσσερις θέσεις με σύμβαση 8 μηνών στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια 8 μήνες), συνολικά τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, που εδρεύει στα Πράμαντα  και συγκεκριμένα των εξής


1 θέση ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου- Φορτηγού (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

2 θέσεις ΥΕ Εργατών/ τριών Καθαριότητας

Για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. επικοινωνίας: 2659 3 60240)

Κατεβάστε την  προκήρυξη 8μηνο 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου