6/6/12

Προκήρυξη για την πρόσληψη 41 ατόμων στον φορέα διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων.

Επαναπροκηρύσσονται απο τις 5 Ιουνίου μέσω του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων-Περιστερίου -Χ. Αράχθου και της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «Πίνδος Περιβαλλοντική» οι θέσεις 41 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας  πέντε (5) μηνών με πλήρες ωράριο και πενθήμερη εργασία,για την υλοποίηση έργου Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) με τίτλο: «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου», εντός των ορίων των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων, Μετσόβου και Ιωαννιτών.


Η προκύρηξη αυτή είχε ανακοινωθεί και στις 25  Απριλίου αλλά λόγω των Βουλευτικών εκλογών του Μαίου είχε «παγώσει». 
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 14 Ιουνίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στην «Ήπειρος Αναπτυξιακή» (ισόγειο Περιφερειακής Διοίκησης Ηπείρου).

                           Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας

Είδος Έργου
Δήμων των    
 απασχολούμενων
Ειδικότητες
Αριθμός ατόμων
Διάρκεια Σύμβασης
1ο Έργο: Συμβολή στη δασοπροστασία, πυροπροστασία και επιτήρηση-φύλαξη περιοχών υψηλού κάλλους και μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου. Απογραφή των οικόσιτων ζώων και των κτηνοτροφικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου.
Δήμος Μετσόβου, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων Δήμος Ιωαννιτών
Υ.Ε. Εργατών Δασών
5
5 μήνες
Π.Ε. Δασολόγοι ή Τ.Ε. Δασοπόνοι
2
Π.Ε. Βιολόγοι
2
ΠΕ ή ΤΕ Ζωικής Παραγωγής
1
Π.Ε. Δασολόγοι ή Τ.Ε. Δασοπόνοι
2
ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
1
2ο Έργο: Καταγραφή με GIS και καθαρισμό – σήμανση - ανάδειξη μονοπατιών στα όρια του Εθνικού Πάρκου. Συνολικά θα καθαριστούν, αναδειχθούν και σηματοδοτηθούν (πρόχειρη σήμανση –μπογιά και πύργοι με πέτρες) 30 μονοπάτια μήκους από 2 χλμ έως 10 χλμ το καθένα.
Δήμος Μετσόβου, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων Δήμος Ιωαννιτών
Υ.Ε. Εργατών Δασών
15
5 μήνες
ΤΕ Τοπογράφων
1
Π.Ε. Δασολόγων ή Τ.Ε. Δασοπόνων
1
Π.Ε. Περιβαλλοντολόγος
1
Π.Ε. Φιλοσοφικής
(Ιστορίας – Αρχαιολογίας)
1
3ο Έργο: Αφορά α) στην περιβαλλοντική ενημέρωση των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών για τον φυσικό πλούτο και την αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων προστασίας (που θα γίνεται είτε στο πεδίο είτε σε αίθουσες),
Δήμος Μετσόβου, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων Δήμος Ιωαννιτών
Π.Ε. Περιβαλλοντολόγος
2
5 μήνες
Π.Ε. Δασολόγων ή Τ.Ε. Δασοπόνων
1
Δ.Ε. Ξεναγών Εθνικών Δρυμών
3
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1
Δ.Ε. Διοικητικού
2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου