22/11/11

Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων διαμορφώνει τα τέλη ανταποδοτικών υπηρεσιών ως εξής:
1. Τέλη φωτισμού – καθαριότητας
ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΒΛΟΙ: 0,83 €/τ.μ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: 1,00 €/τ.μ.

2. Τέλη Ύδρευσης
Δ.Ε. Συρράκου – Καλαρρυτών
Οικίες: 25,00 € ετησίως
Καταστήματα: 100,00 € ετησίως
Ξενοδοχεία έως 5 κλίνες: 150,00 € ετησίως
Ξενοδοχεία άνω των 5 κλινών: 200,00 € ετησίως
Δ.Ε. Βαθυπέδου – Ματσουκίου
Οικίες: 25,00 € ετησίως
Καταστήματα: 50,00 € ετησίως
Δ.Ε. Κατσανοχωρίων – Πραμάντων – Τζουμέρκων
Τοπικές Κοινότητες που υδρεύονται με φυσική ροή: Πάγιο 25,00 € και 0,25 €/κ.μ.
(ειδικά για την τοπική κοινότητα Πλατανούσας θα ισχύει 0,18 €/κ.μ.)
Τοπικές Κοινότητες που υδρεύονται με άντληση: Πάγιο 25,00 € και 0,40 €/κ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου