16/1/13

Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για το 2013

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για το 2013 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις 18:30 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου στα Πράμαντα με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


 1. ΨήφισηΤεχνικού Προγράμματος έτους 2013 Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 2. Έκφραση γνώμης επί του αιτήματος του εκπροσώπου της Τ.Κ. Βαθυπέδου για ένταξη της Τοπικής Κοινότητας στο Δήμο Ιωαννιτών. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
 3. Απόφαση παραχώρησης χρήσης αίθουσας στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Αράχθου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 4. Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της Π.Ε.Δ.Η. για τη Μελέτη ανάδειξης φυσιολατρικών διαδρομών περί των ποταμών Αράχθου, Καλλαρίτικου και παραποτάμων τους. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 5. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Οργανισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 6. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Οργανισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 7. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 8. Ένταξη Δήμου στις Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 9. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προς πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. (Εισηγητής ο κ. Ε. Μέγας, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 10. Αντικατάσταση προέδρου Οργανισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ε. Μέγας, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 11. Αντικατάσταση προέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής ο κ. Ε. Μέγας, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 12. Αντικατάσταση προέδρου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής ο κ. Ε. Μέγας, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 13. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών και δημοτικών έργων έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ε. Μέγας, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 14. Εξέταση αιτήματος διακοπής μίσθωσης δημοτικού Ξενώνα «ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ» Τ.Κ. Συρράκου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 15. Απόφαση εκμίσθωσης δημοτικού Ξενώνα κτιρίου παλαιού οικοτροφείου Τ.Κ. Συρράκου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 16. Κατανομή ποσών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για λογιστική τακτοποίηση. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 18. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 19. Απόφαση απαλλαγής και διαγραφής από το τέλος ύδρευσης κτιρίων στέγασης σχολείων, ιατρείων, πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων και ιερών ναών. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 20. Ακύρωση χρηματικού εντάλματος αριθμ. 84Β/2012. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 21.  Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, Δημοτικός Σύμβουλος).
 22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διανοίξεις – βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας δήμου Πραμάντων». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 23.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Τσόπελα Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 24.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 25.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 26.  1η και 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 27.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών Κοινοτικού Ξενώνα Ματσουκίου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 28.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου Συνάθροισης Κοινού και Εστίασης σε ξενοδοχείο κλασσικού τύπου τάξης 2* και Δυναμικότητας 16 κλινών και προσθήκη χώρου Αποθήκης και Λεβητοστασίου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 29.  Ορισμός εκπροσώπου για διοικητική παραλαβή της πράξης: «Διευθέτηση μεταφοράς νερού στη θέση Πρίζα – Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου