19/7/13

Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων


Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 19:30 συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και επί των οποίων θα ληφθούν αποφάσεις είναι τα εξής:


 1. Έγκριση ισολογισμού αποτελέσματος χρήσεως 2012 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, Δημοτικός Σύμβουλος).
 2. Έγκριση του εγχειριδίου διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισήγηση: Τμήμα Προγραμματισμού).
 3. Εξέταση αιτήματος δημότη περί καταπάτησης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετροβουνίου. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
 4. Συζήτηση επί των πρόσφατων εξελίξεων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 5. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 6. Έγκριση προμηθειών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 7. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» (Εισηγητής ο κ. Α. Ζώνιος, Δημοτικός σύμβουλος).
 8. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 9. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 2ου Τριμήνου 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 10. Συζήτηση επί της αίτησης του κ. Βράνου Νικολάου, περί εσφαλμένης χρέωσης ΤΑΠ ως μη οφειλόταν. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 11. Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Άγγελου Βάσιου από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και αναπλήρωση αυτού. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 12. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Διανοίξεις – βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας Δήμου Πραμάντων» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 13. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων Τ.Κ. Μιχαλιτσίου» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας Τ.Κ. Χουλιαράδων» του Δήμου βορείων Τζουμέρκων (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση κεντρικού χώρου στάθμευσης Τ.Κ. Χουλιαράδων» του Δήμου βορείων Τζουμέρκων (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση χώρου εισόδου γέφυρας Πλάκας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 17. Παρατάσεις μίσθωσης – μείωση μισθώματος. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).
 18. Περί οικονομικής βοήθειας σε άπορο δημότη. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).
 19. Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου