9/12/13

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου  στις 18:00 με τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση Προμήθειας Καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση Μεταφορικών Μέσων έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 1. Αποδοχή του προγράμματος μη Δημόσιας Δασοπονίας 2014 του Δασαρχείου Ιωαννίνων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 1. Αναμόρφωση – αλλαγή πηγών χρηματοδότησης κωδικών προϋπολογισμού έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 1. Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
 1. Γνωμοδότηση – προτάσεις- εισηγήσεις για μεταβολές των σχολικών μονάδων. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
 1. Αποδοχή και κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, δημοτικός σύμβουλος).
 1. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, δημοτικός σύμβουλος).
 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης". (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 1. Αντικατάσταση προέδρου Ο.Π.Α.Π.Μ. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 9/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρου Παπαγιάννη» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 1. Περί έγκρισης των υπ’ αριθμ. 26 & 34/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 1. Έγκριση Προγράμματος και Πρότασης Επιχορήγησης λόγω συμμετοχής σε δράση συνεργασίας με την "Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς". (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 1. Διακοπή μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φορτοσίου στη θέση Φανερωμένη του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση οδού προς Ματσούκι» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Κορύτιανης» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποπεράτωση μονοπατιού προς εκκλησία Τ.Κ. Βαθυπέδου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στον πέρα Μαχαλά Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 1. Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου