16/1/14

Χρήσιμα συμπεράσματα από τη σύσκεψη για την αστυνόμευση της περιοχής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στα Πράμαντα, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου, η προγραμματισμένη σύσκεψη για τη βελτίωση της αστυνόμευσης της περιοχής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γιάννης Σεντελές, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ιωαννίνων κ. Ανδρέας Παπιγκιώτης, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Πραμάντων κ. Σπυρίδων Μπράχος, η Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κατσικά κ. Δήμητρα Μιχαηλίδου, οι Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, Εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι.
Η σύσκεψη έγινε μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας και διάθεσης εξεύρεσης ουσιαστικών λύσεων για τον καλύτερο έλεγχο της περιοχής, την αποτροπή μελλοντικών κρουσμάτων διαρρήξεων, κλοπών και άλλων παράνομων πράξεων και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σεντελές αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περίπου σαράντα διασκορπισμένοι σε όλη την επικράτεια του Δήμου οικισμοί, στη δύσκολη γεωμορφολογία, τις διαθέσιμες προσβάσεις και την ανάγκη για συχνότερη και οργανωμένη παρουσία της Αστυνομίας.
Τόνισε τη διάθεση του Δήμου να βοηθήσει με κάθε πρόσφορο μέσον την Αστυνομία στο έργο της και αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας τόσον με τους θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου, όσον και με τους φύλακες του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων.
Ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ανδρέας Παπιγκιώτης δήλωσε τη σταθερή πρόθεση της Αστυνομικής Διεύθυνσης να υπάρξει, μέσω περιπολιών, διαρκής παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή, τόσον μέσω των δύο Αστυνομικών Τμημάτων, όσο και με δυνάμεις των Ο.Π.Κ.Ε. (Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος). Ήδη η έναρξη, κατά τις προηγούμενες ημέρες, ύπαρξης περιπολιών, κατά κύριο λόγο κατά τις νυχτερινές ώρες, δημιούργησε μια γενικευμένη θετική αίσθηση και ικανοποίηση στους κατοίκους της περιοχής.
Τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης, εκ μέρους των κατοίκων, του όλου θέματος με ψυχραιμία και ζήτησε τη συνεργασία του απλού πολίτη με την Αστυνομία, στο επίπεδο της πληροφόρησης σχετικά με ενδεχόμενες ύποπτες κινήσεις στην περιοχή.
Στα πλαίσια ενημέρωσης των δημοτών αλλά και εμπέδωσης του αισθήματος ασφαλείας προανήγγειλε, για το επόμενο χρονικό διάστημα, επισκέψεις του σε διάφορα χωριά του Δήμου και επαφή του με τους κατοίκους.
Από την πλευρά τους οι Αντιδήμαρχοι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα προβλήματα και κρούσματα στις περιοχές ευθύνης τους.
Ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων κ. Γιώργος Τσίρκας αναφέρθηκε στην διάθεση των κυνηγών για συνεργασία με το Δήμο και την Αστυνομία και μετέφερε την πρόθεση και της Ε' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου να συνδράμει μέσω των θηροφυλάκων που διαθέτει.
Συνοπτικά τα συμπεράσματα της σύσκεψης:
  • Η παρουσία των περιπολιών στην περιοχή του Δήμου θα έχει πλέον μόνιμο, διαρκή και όχι αποσπασματικό χαρακτήρα.
  • Απαιτείται ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων. Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων θα εκδώσει άμεσα ενημερωτικό έντυπο (ο σχεδιασμός του θα γίνει σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση) οδηγιών, χρήσιμων πληροφοριών, αλλά και τηλεφώνων, μέσω των οποίων θα μπορεί να μεταβιβάζεται από τους κατοίκους προς την Αστυνομία, τον Δήμο ή άλλη σχετική Υπηρεσία κάθε χρήσιμη πληροφορία. Το έντυπο αυτό θα φτάσει σε κάθε δημότη. Θα αναρτηθούν επίσης σε όλους τους χώρους συνάθροισης του Δήμου (καφενεία κ.λ.π.) ανάλογοι πίνακες με χρήσιμες πληροφορίες.
Θα οργανωθεί η συνεργασία τόσον με τη θηροφυλακή όσον και με τους φύλακες του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου