7/5/15

Οι επαγγελματίες των Τζουμέρκων ενώνουν τις δυνάμεις τους για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή

«Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Τ.» Πράμαντα
Το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον που προκάλεσε η πενταετής κρίση στη χώρα μας, αλλά και δομικά προβλήματα που προϋπήρχαν αυτής στην περιοχή των Τζουμέρκων κι εξακολουθούν να κρατούν καθηλωμένη την προοπτική ανάπτυξής της (οδικό δίκτυο κ.α.), έκριναν επιτακτική την ανάγκη ένωσης των δυνάμεων και συντονισμού της δράσης των επαγγελματιών.
Απότοκο αυτής της συλλογικής συνειδητοποίησης αποτελεί η ίδρυση της «ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Τ.». και έδρα του Συλλόγου τα Πράμαντα.
Σκοπός της Ένωσης είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και η συμβολή της στην τοπική οικονομία, με ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, της λαϊκής παράδοσης, των προϊόντων και του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων.
Τα μέλη της διατηρούν οικογενειακές επιχειρήσεις, στοιχείο που υποδηλώνει την ισχυρή αλληλεπίδραση που ασκεί η βιωσιμότητά τους ή μη στην κοινωνική και οικονομική γεωγραφία το τόπου. Στο παρόν και το μέλλον του.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης θα επιδιώξει συνάντηση με εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της κεντρικής Διοίκησης (υπουργεία κ.λ.π.), με βουλευτές, καθώς επίσης και με εκπροσώπους επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων, για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και αναζήτησης λύσεων στα σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχής των Τζουμέρκων.
Κεντρική επιδίωξη της Ένωσης παραμένει η ενίσχυση των δυνάμεών της με μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ευρύτερη περιοχή.
Για το Δ.Σ.
Πρόεδρος                                                 Γραμματέας


Μπούτζας Ιωάννης                                                Ευάγγελος Σταμάτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου