27/1/11

Όχι στη μετατροπή του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ στο Ελληνικό σε ΧΥΤΥ από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βορείων Τζουμέρκων κατά τη συζήτηση του θέματος «Απόψεις και προτάσεις επί της Μελέτης : Αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου ΑΣΑ Ηπείρου και του ΧΥΤ υπολειμμάτων», αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1.Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων και οι κάτοικοι της περιοχής αντιτίθενται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ του Ελληνικού, ο οποίος κατασκευάζεται με τον παράνομο και άδικο τρόπο, που όλοι γνωρίζουμε. Βρίσκονται σε ετοιμότητα, παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις και αναμένοντας τις αποφάσεις των σχετικών δικαστηρίων, στο οποία έχουν προσφύγει ή θα προσφύγουν εφόσον χρειαστεί (Συμβούλιο Επικρατείας – Ευρωπαϊκά Δικαστήρια).
2.Η χωροθέτηση του Εργοστασίου Επεξεργασίας ΑΣΑ Ηπείρου να γίνει κατά κύριο λόγο με κριτήρια τεχνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά και να μην υπερισχύσουν τα οικονομικά. Να αποτελεί προϊόν μια ολοκληρωμένης θεώρησης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που θα προβλέπει κατ’ εξοχήν τη διαλογή στην πηγή. Οι διαδικασίες να προχωρήσουν άμεσα χωρίς κωλυσιεργίες ή άλλες σκοπιμότητες.
3.Να κατασκευαστεί το εργοστάσιο και ο ΧΥΤΥ στην ίδια περιοχή, χωρίς αξιοποίηση των υπαρχόντων ΧΥΤΑ.
4.Σε καμιά περίπτωση ο υπό κατασκευήν ΧΥΤΑ του Ελληνικού δεν θα μετατραπεί σε ΧΥΤΥ, όπως άλλωστε προβλέπεται και στις εξ αρχής προϋποθέσεις της μελέτης.
5.Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει Επιτροπή, η οποία θα παρακολουθεί στενά την επικαιρότητα γύρω απ’ το εν λόγω θέμα και θα ενημερώνει έγκαιρα τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους κατοίκους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου