6/12/11

Και ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων κατά του χαρατσιού της ΔΕΗ

 http://www.ioannina24.gr/

Σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων έγιναν, σχετικά με την επιβολή του τέλους ακινήτων, οι παρακάτω διαπιστώσεις:
• Οι μόνιμοι κάτοικοι των Τζουμέρκων, όπως και άλλων μικρών περιφερειακών Δήμων, είναι σε μεγάλο ποσοστό χαμηλοσυνταξιούχοι ή έχουν γενικά μικρό εισόδημα. Η καθημερινή επαφή με τους δημότες αυτούς δείχνει ότι αδυνατούν να καταβάλουν το συγκεκριμένο τέλος.
• Ο Δήμος έχει πολλούς ετεροδημότες που διατηρούν δευτερεύουσες κατοικίες στην περιοχή, την οποία επισκέπτονται περιοδικά. Η επιβολή του νέου τέλους και η προοπτική μόνιμης καθιέρωσής του οδηγούν σε σκέψεις εγκατάλειψης των κατοικιών, με ό, τι αυτό αυνεπάγεται.
• Ήδη το αυξημένο κόστος ζωής και η μείωση των εισοδημάτων έχουν μειώσει σημαντικά τη συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή τόσο των ετεροδημοτών όσο και των λοιπών επισκεπτών. Το νέο τέλος επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Γίνεται επομένως φανερή η ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου επιβολής του συγκεκριμένου τέλους ακινήτων:
 Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται η παροχή ενός κοινωνικού αγαθού, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός.
 Θα πρέπει να απαλλάσσεται από το τέλος η πρώτη κατοικία έως 80 τ.μ.
 Απαλλαγή από το τέλος των χαμηλοσυνταξιούχων – χαμηλόμισθων, ατόμων με αναπηρία, απόρων και πολυτέκνων.
 Να μην διακόπτεται η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει πληρώσει το αντίτιμο της κατανάλωσης.
Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έχει ορίσει συγκεκριμένο υπάλληλο που θα ενημερώνει και θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους δημότες γύρω από το θέμα του τέλους ακινήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου