15/4/13

Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Συνεδριάζει την Τρίτη 16 Απριλίου και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1.Έγκριση μελέτης:«Συμπληρωματική υδροδότηση Τ.Κ.Πραμάντων Δήμου Βορείου Τζουμέρκων». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
2.    Απόφαση υποβολής πρότασης για ένταξη στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος, Άξονας Προτεραιότητας: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου, Θεματική Προτεραιότητα: Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό), Κατηγορία Πράξης: Κατασκευή – Βελτίωση – Αναβάθμιση Εξωτερικών Δικτύων ύδρευσης», της πράξης: «Συμπληρωματική υδροδότηση Τ.Κ. Πραμάντων Δήμου Βορείου Τζουμέρκων». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
3.  Απόφαση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της Εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.  για την πράξη: «Συμπληρωματική υδροδότηση Τ.Κ. Πραμάντων Δήμου Βορείου Τζουμέρκων». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
4.    Έγκριση τροποποιημένης μελέτης: «Αναπλαστικές παρεμβάσεις Τ.Κ. Κορύτιανης, Πηγαδίων, Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων » (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).

5.    Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. για την πράξη: «Αναπλαστικές παρεμβάσεις Τ.Κ. Κορύτιανης, Πηγαδίων, Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
6.    Απαλλαγή ευάλωτων ομάδων από δημοτικά τέλη. (Το θέμα εισάγεται από την παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση).
7.    Ρύθμιση βοσκοτόπων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
8.    Εκμίσθωση βοσκοτόπων για το έτος 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
9.    Εκμίσθωση δημοτικών λιβαδιών (πρώην Κοινότητας Συρράκου) στο Άκτιο Πρέβεζας. (Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Δημοτικός Σύμβουλος).
10. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι δύο μήνες για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών (ανάγκες πυροπροστασίας) (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.2738/99). (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
11.  Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση στο Δήμο έως και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, βάσει του Ν. 3584/07 άρθρο 210. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
12. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
13. Σύσταση Επιτροπής καταρτισμού ετήσιου μητρώου αρρένων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
14. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 Κληροδοτήματος "Σπυρίδωνος Μπαλτατζή". (Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Δημοτικός Σύμβουλος).
15. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 Κληροδοτήματος "Ιωάννη Ρίζου". (Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Δημοτικός Σύμβουλος).
16. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Κληροδοτήματος "Σπυρίδωνος Μπαλτατζή". Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Αντιδήμαρχος.
17. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Κληροδοτήματος "Ιωάννη Ρίζου". (Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Δημοτικός Σύμβουλος).
18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 250/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 1ου Τριμήνου 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
20. Εκμίσθωση καταστήματος παραδοσιακών προϊόντων στην Τ.Κ. Πραμάντων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
21. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
22. Έγκριση προμηθειών προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
23. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
24. Ορισμός αντικαταστάτη παρατηθέντος μέλους της επιτροπής: «Επιτροπή Παραλαβής Έργων ποσού έως 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α.». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος ).
25. Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Μέγας Ε. Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).
26. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Μέγας Ε. Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).
27. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης». (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκρέστας, Δημοτικός Σύμβουλος).
28. Παραχώρηση χρήσης των 2/3 του ακινήτου του Αποστόλου Ρίζου που βρίσκεται στην Πρέβεζα στο Δήμο Πρέβεζας. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
29. Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Μονολιθίου για χρήση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μονολιθίου. (Εισηγητής ο κ. Μέγας Ε. Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).
30. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141/2013 απόφασης Δημάρχου και αναμόρφωση προϋπολογισμού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
31.  Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Προϋπολογισμός Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, Δημοτικός Σύμβουλος).
32.Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και μελών για συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, Δημοτικός Σύμβουλος).
33. Απόδοση λογαριασμού υπαλλήλου για την Έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης (Ταξινόμηση του απορριμματοφόρου οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 6299 δωρεάς του Δήμου Αθηναίων). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
34. Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων για φωτοτυπικά – εκτυπωτές – fax. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
35. Ανάθεση προμήθειας κάδων απορριμμάτων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
36. Ανάθεση προμήθειας λογισμικού. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
37. Ανάθεση προμήθειας χημικού υλικού. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
38. Ανάθεση προμήθειας αναμεικτών σκυροδέματος 190 λίτρων και καροτσιών. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
39. Ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγράφων και εκτυπώσεων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
40. Ανάθεση προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
41. Ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
42. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Πλατανούσας». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
43. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πρόσβαση και αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και αποκατάσταση οδού πρόσβασης αυτού (Τ. Δ. Βαπτιστή) Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
44. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ. Συρράκου» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
45. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ. Συρράκου» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
46. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διανοίξεις – βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας Δήμου Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
47. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
48. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη διαδρομής Σπήλαιο – Πράμαντα – Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής - Καταφύγιο» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
49. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Καλντεριμιών από Πατούνη – Άγιο Νικόλαο – Κοινοτικό Κατάστημα» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημοτική Σύμβουλος).
50. Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου