27/8/13

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 28 Αυγούστου το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Η συνεδρίαση θα είναι διπλή καθώς στο πρώτο μέρος θα συζητηθούν θέματα της ημερήσιας διάταξης ενώ στο δεύτερο μέρος θα γίνει απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής  2012.
Η  καθιερωμένη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 17:00  και η ειδική συνεδρίαση στις 19:00.


Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις  προσκλήσεις:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 28η/08ου/2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


 1. Συζήτηση επί της απόφασης της Κυβέρνησης για υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. των μικρών επιχειρήσεων του Δήμου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 2. Πρόταση έργου προς το Υπουργείο Εσωτερικών για ένταξη σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 3. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 4. Ψήφιση κανονισμού χρήσης Κεντρικής Πλατείας Πραμάντων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 368/2013 απόφασης Δημάρχου: «Αποκατάσταση προσβασιμότητας οδικού δικτύου Τ.Κ. Καλεντζίου, λόγω έκτακτου φαινομένου» (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 6. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη κατάταξης υλικών εκσκαφής και θεμελίωσης υδατοδεξαμενής συμπληρωματικής υδροδότησης Τ.Κ. Πραμάντων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 7. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Επισκευή – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση προσβάσεων Τ.Κ. Καλεντζίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Μονολιθίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης έργου: "Διανοίξεις – βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας Δήμου Πραμάντων"» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή στέγης Πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου» του Δήμου βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 12. Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).


Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                              

                                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              
          ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10), η οποία θα γίνει την 28η/08ου/2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου.


ΘΕΜΑ: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής αρχής 2012 (άρθρο 217 Ν. 3463/06). Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.


Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                                              

                                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              
                                                                         ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου