6/11/13

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων


 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων,  θα γίνει την  Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 17:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου στα Πράμαντα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:1.     Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
2.    Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 3ου Τριμήνου 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
3.    Συζήτηση σχετικά με τον καθορισμό του επιδόματος θέρμανσης. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
4.    Συζήτηση επί των διαφαινόμενων αλλαγών στον χάρτη της πρωτοβάθμιας υγείας. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
5.    Αίτημα Περιφέρειας Ηπείρου για υδροδότηση του ΧΥΤΑ Ελληνικού. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
6.    Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εξωτερικό. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
7.    Έγκριση μετακίνησης και σχετικής δαπάνης στα πλαίσια του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007 – 2013» με τίτλο «Πεζοπορία για το Πολιτισμό, που υλοποιεί ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
8.    Απόφαση – γνωμοδότηση για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (παρ. 1 άρθρο 14 Ν. 4038/2012). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
9.    Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος «ΚΑΦΕ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» Τ.Κ. Πλαισίων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
10. Επανεξέταση ζητήματος περί καταπάτησης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετροβουνίου. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
11.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Αναπλαστικές παρεμβάσεις πλατειών Τ.Κ. Κορύτιανης, Πηγαδίων, Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων».
12. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Τσόπελα Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση παραδοσιακής μορφής Κεντρικής Πλατείας Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναπαλαίωση Κληροδοτήματος Τσίρκα για στέγαση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Προστατευτικά τοιχία οικισμού Μυστρά Τ.Κ. Καλαρρυτών» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή τμήματος καλντεριμιού Τ.Κ. Παλαιοχωρίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Μεταφορά δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Βαθυπέδου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή πεζογέφυρας στην Τ.Κ. Πλαισίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Προστατευτικά τοιχία Τ.Κ. Πηγαδίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
20.Έγκριση Απόφασης διάλυσης Εργολαβίας του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Πλατανούσας».

21. Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου