6/2/15

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 6η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση για τις καταστροφές εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σεντελές).
  2. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σεντελές).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στο Δήμο έπειτα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που έπληξαν την περιοχή μας τις τελευταίες μέρες, με αποκορύφωμα την κατάρρευση του Ιστορικού Γεφυριού της Πλάκας και υπάρχει άμεση ανάγκη ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ. και τυχόν λήψης αποφάσεων για τους τρόπους αντιμετώπισης .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου