2/7/12

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων  θα γίνει την Πέμπτη 5 Ιουλίου και ώρα 19:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, στα Πράμαντα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός ενός Εκπροσώπου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 2. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 3. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 282/2012 διαταγής πληρωμής (Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.) Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 4. Αποδοχή και κατανομή κονδυλίων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 5. Καθορισμός ημερομηνίας απολογισμού πεπραγμένων Δημοτικής αρχής (άρθρο 217 Ν. 3463/06). Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 6. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για τον χειρισμό της νομικής πλευράς των πρόσφατων εξελίξεων στο ΧΥΤΑ Ελληνικού. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 7. Συζήτηση επί της χωροθέτησης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή των Τζουμέρκων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 8. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2012. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 9. Εμπόδιση κυκλοφορίας σε αγροτικό δρόμο Τ.Κ. Πλατανούσας. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 10. Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Καφενείο» στον κ. Μπομπογιάννη Βασίλειο του Γεωργίου (Τ.Κ. Μιχαλιτσίου). Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 11. Καθορισμός Προικοδότησης Κορασίδων. Εισηγητής ο κ. Χ. Σκαμνέλος, Αντιδήμαρχος.
 12. Απόφαση για ενοικίαση ακινήτου στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου. Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος.
 13. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών δρόμων και Δασικών προσβάσεων Δ.Ε. Τζουμέρκων για λόγους πυροπροστασίας». Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικού δρόμου Μονολίθι - Πλάκα». Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή στέγης οστεοφυλακίου Νεκροταφείου Τ.Κ. Χουλιαράδων». Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 16. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου θέση Τσιλιγιαννέικα». Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 17. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς Βλαχιώτη». Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 18. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση προαύλιου χώρου Κληροδοτήματος Τσίρκα». Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 19. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών μονοπατιών Τ.Κ. Πραμάντων». Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών δρόμων και Δασικών προσβάσεων Δ.Ε. Τζουμέρκων για λόγους πυροπροστασίας» (Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ελενίτσα Κολοκούρη).
 21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή τεχνικού δρόμου Μονολίθι - Πλάκα» (Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ελενίτσα Κολοκούρη).
 22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση προαύλιου χώρου Κληροδοτήματος Τσίρκα» (Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ελενίτσα Κολοκούρη).
 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών μονοπατιών Τ.Κ. Πραμάντων» (Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ελενίτσα Κολοκούρη).
   24. Αιτήσεις Δημοτών. Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης Αντιδήμαρχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου