19/7/12

Δημοπράτηση για την αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό Πράμαντα – Χριστοί - Κηπίνα

Tη δημοπράτηση έργων που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 17 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα τα έργα αφορούν:
“Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό Πράμαντα – Χριστοί - Κηπίνα», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.


-«Αποκατάσταση ζημιών στην 43η Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

 -«Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Μηλιά - Γρεβενά», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

-«Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι - Φλαμπουράρι», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Επίσης η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου για την «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις Δήμου Μετσόβου», προϋπολογισμού 320.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου