22/7/12

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Την Τρίτη  24/7/2012   θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
Στη συνεδρίαση αυτή και ώρα 19:00 θα γίνει συζήτηση επί του θέματος :
Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.  
Στη συνέχεια θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
  1.     Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2012. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.   
  2.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ. Συρράκου» (Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ελενίτσα Κολοκούρη).  
  3.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ. Συρράκου» (Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ελενίτσα Κολοκούρη).
  4.  Αιτήσεις Δημοτών. Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης Αντιδήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου