17/7/12

ΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ (Για γέλια και για κλάματα)


  Παραστάσεις, υπομνήματα, παρακάλια, αιτήματα. Με μια λέξη αγώνας όλων των Τζουμερκιωτών γι΄ αυτόν τον δρόμο. Γι’ αυτή την κατασκευή της αμαξιτής οδού στα Τζουμέρκα. Από το 1927. 
                                  Ουσιαστικά ακόμη το πρόβλημα δεν έχει λυθεί.

 


Φύλλο: 5/2/1927, σελίδα 1, εφημ.  ΣΚΡΙΠ

Ενίοτε και τα παρακάλια  μετατρέπονταν σε απειλές, γιατί τους Τζουμερκιώτες τους είχε ζώσει για τα καλά η πείνα.
 

7/4/1936, σελίδα 4  εφημ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ


Αλλά οι ιθύνοντες έπασχον από βαρηκοΐα.
 

Φύλλο: 5/4/1936, σελίδα 5, εφημ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Μήπως το ίδιο δεν συμβαίνει και σήμερα;

Τι μας θυμίζει…, τι μας θυμίζει…
 
Φύλλο: 20/11/1910, Σελίδα: 4 ΕΜΠΡΟΣ

Διαχρονικό το φαινόμενο!


Να, όμως και μια καλή είδηση.
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ ΠΟΤΕ

 
  Φύλλο: 4/2/1955, σελίδα: 6, εφημ.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

“Ο χωρικός Απόστολος Γκούγιας εκ Δασοχωρίου ισχυρίζεται ότι ωμίλησε με το Άγιον Πνέυμα το οποίον του εδήλωσεν ότι εντός επτά ετών θα επέλθη ένωσις όλων των εθνών του κόσμου υπό την χριστιανικήν θρησκείαν. Εάν όμως κλονισθή η συμφιλίωσις αυτή τότε θα συντελεσθή η καταστροφή του Σύμπαντος και ότι μόνον εκ της Ελλάδος θα διασωθή η περιοχή Τζουμέρκων-Αγράφων. Ο Όλυμπος θα κρημνισθή και θα μεταβληθή εις καλλιεργουμένην έκτασιν. Επίσης ο χωρικός Γκούγιας είπεν ότι το Άγιον Πνέυμα του απεκάλυψεν ότι εις τον παράδεισον  εισέρχεται εις τους 100 ένας οι δε υπόλοιποι 99 πηγαίνουν εις την κόλασιν .”

Τώρα καταλαβαίνουμε,  γιατί εμφανίστηκαν αυτοί οι σωτήρες – επενδυτές και θέλουν να σώσουν τα Τζουμέρκα!
Περονόσπορος  έπεσε παντού. Τότε και τώρα.
 

Φύλλο: 11/5/1902, Σελίδα: 2 ΕΜΠΡΟΣ

Τότε ήταν  δύσκολη η «διάγνωσις της νόσου».
Τώρα είναι γνωστή. ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ !!! 

Για την αντιγραφή
Χρίστος Α. Τούμπουρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου