21/7/12

Η οικονομική κρίση αναστέλλει τη λειτουργία του ΙΕΚ εναλλακτικού τουρισμού - ξεναγών βουνού στην Πράμαντα

Ο ΟΤΕΚ, με έγγραφό του στις 10-7-2012, μας κοινοποίησε την απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, βάσει της οποίας το αίτημα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για ίδρυση και λειτουργία τμήματος Ι.Ε.Κ Εναλλακτικού Τουρισμού, έλαβε θετική εισήγηση
Δυστυχώς όμως, όπως στη συνέχεια αναφέρεται στην απόφαση αυτή, λόγω της περιορισμένης κρατικής ενίσχυσης, δεν κρίνεται την παρούσα στιγμή δυνατή η υλοποίηση της δέσμευσης αυτής από τη πλευρά του Οργανισμού, παρόλο που επιδίωξή του είναι η κατάρτιση σε ειδικότητες που θα συμβάλλουν στη τουριστική ανάπτυξη περιοχών όπως αυτή του Δήμου μας και δέσμευσή του παραμένει η προώθηση του σχετικού αιτήματός μας προς τα αρμόδια Υπουργεία, μόλις οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου