20/9/12

Ανακοίνωση σχετικά με την ύδρευση εξέδωσε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων.

Ανακοίνωση σχετικά με την ύδρευση εξέδωσε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
         1) Όσοι συνδημότες δεν έχουν δώσει τα πλήρη στοιχεία τους, (Δ/ΝΣΗ-ΑΦΜ-ΔΟΥ-ΤΗΛ κτλ.), μπορούν να επικοινωνήσουν με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Η έκδοση λογαριασμού χωρίς τα πλήρη στοιχεία θα επιφέρει στον επόμενο λογαριασμό πρόστιμο και ποινή σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης.

         2) Για ιδιοκτήτη υδρευόμενου ακίνητου που δεν είναι εν ζωή, πρέπει  να δηλωθούν τα στοιχεία του νέου υπόχρεου. Ανεξαρτήτου εάν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς για το ακίνητο θα μας ενημερώσετε για τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου πληρωμής του λογ/σμου ύδρευσης (Δ/ΝΣΗ-ΑΦΜ-ΔΟΥ-ΤΗΛ κτλ.). Στη μη συμμόρφωση διακόπτεται και αφαιρείται η παροχή και για σύνδεση νέας παροχής στο ίδιο ακίνητο χρειάζεται η ολική εξόφληση.
        3) Δημότες που δεν έχουν αντικαταστήσει τον χαλασμένο υδρομετρητή, έως την επόμενη μέτρηση θα χρεώνονται με πρόστιμο 100e ανά εξάμηνο. Στη μη συμμόρφωση ο Δήμος διακόπτει και αφαιρεί την παροχή και επιβάλει τα σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης.

        4) Η παράνομη σύνδεση αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο, διακοπή και αφαίρεση σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης και με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα(άρθρο 372). Κλοπή αποτελεί επίσης και η σύνδεση και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης, δημοτικών βρυσών, βάνες καθαρισμού κτλ.
 
       5) Για τις Τοπικές Κοινότητες που έχουν άρδευση, ο Δήμος σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσία, επειδή δεν υπάρχουν ανταποδοτικά τέλη.

      6) Ενημερωθείτε για την ευνοϊκότατη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών(απαλλαγή από προσαυξήσεις έως και 100%)  που ισχύει έως 07.10.2012 σύμφωνα με : ΚΥΑ20124/08.06.2012 για οφειλές που έληξαν έως 29/2/2012.

7)Επισημαίνουμε ότι Σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Ε.Κ. 1029 περί αποδεικτικού ενημερότητας για πάσης φύσεως οφειλές σε Δήμους και Κοινότητες ,  η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, είναι υποχρεωμένη να μεταβιβάσει στην  Δ.Ο.Υ. οφειλέτες του Δήμου για δέσμευση του Α.Φ.Μ.

Τηλέφωνο οικονομικής υπηρεσίας 26593-60232 και 26593-60233.              

                                                                             Ο Δήμαρχος (α.α)
                                                Ο Αντιδήμαρχος Βαϊτσης Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου