12/3/13

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Βορείων Τζουμέρκων την Πέμπτη, 14 Μαρτίου και ώρα 11 το πρωί. 

 








Τα θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής:

 1. Παράταση σύμβασης για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια στους Δήμους). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
3.  Αντικατάσταση Προέδρου Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
4. Ανάθεση Προμήθειας τροφίμων – ποτών για τις παραδοσιακές εκδηλώσεις Αποκριάς – Καθαράς Δευτέρας. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
5.  Ανάθεση Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).



6.    Ανάθεση Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


7.    Έγκριση εκδηλώσεων εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


8.    Αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


9.    Ορισμός επιτροπών υπηρεσιών, εργασιών και δημοτικών έργων έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


10. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


11.  Έγκριση επιχορήγησης Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Α. Ζώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος).


12. Κατανομή ποσών για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).


13. Κατανομή ποσού για κάλυψη δαπανών σχολείων (Έτους 2012). (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).


14. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Τ.Κ. Πλατανούσας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στη θέση ″Τσιλιγιαννέικα″ Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αναπαλαίωση Κληροδοτήματος Τσίρκα για στέγαση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση – ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Χριστών» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Περίφραξη γηπέδου Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


20.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών μονοπατιών Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικών και δασικών προσβάσεων Δ.Ε. Πραμάντων για λόγους πυροπροστασίας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


22.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοιχία αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου συνοικίας ”Σιαπλαουρέικα” έδρας Δήμου Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


23.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση χώρων οργανισμού πολιτισμού και Άθλησης Δήμου Πραμάντων (Πνευματικό Κέντρο) Υποέργο 1: επισκευή εσωτερικών χώρων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


24.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Εκθετηρίων Τοπικών Προϊόντων στο Τ.Δ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


25.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Δ. Ραφταναίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


26.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιπλημμυρικής προστασίας κεντρικού δρόμου Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


27.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Δ. Ραφταναίων (Β΄ Φάση)» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


28.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση τοιχίων αντιπλημμυρικής προστασίας κεντρικού δρόμου Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


29.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία συνοικισμού Αγίου Γεωργίου Μονολιθίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


30.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Περίφραξη πηγής Γκούρας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Δημοτικού Διαμερίσματος Ποτιστικών» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


32.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποίια του Δήμου (Β΄ Εργολαβία)» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


33.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδών Τ.Δ. Παλαιοχωρίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


34.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πλακόστρωση από πλατεία έως κοινοτικό ιατρείο Τ.Δ. Προσηλίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


35.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Δημοτικού κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Δ. Προσηλίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


36.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κτιρίου W.C. Τ.Δ. Προσηλίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


37.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόμου στη θέση Καρατζενέικα Τ.Δ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


38.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση τσιμεντοστρώσεων οικισμού Χριστών Τ.Δ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


39.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επένδυση τοιχίων αντιστήριξης» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


40.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Πνευματικού Κέντρου Δ.Δ. Ραφταναίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


41. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας – βελτίωση εσωτερικών δρόμων Τ.Δ. Ραφταναίων και Τ.Δ. Αμπελοχωρίου Δήμου Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


42.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Νεκροταφείου Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


43.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δρόμων και τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Παλαιοχωρίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


44.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Χαλικόστρωση δρόμου προς Βριζοτόπι» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).


45.Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).











Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου