6/3/13

Δημοπράτηση έργου

Tην Τρίτη 12 Μαρτίου δημοπρατείται το έργο:   "Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Συρράκου" προϋπολογισμού: 240.000 €
Είναι ένα από τα πολλά έργα που ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα πρόκειται για έργο το οποίο έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση της ανάδειξης του δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού και την παροχή ευκολιών στους επισκέπτες και κατοίκους του οικισμού.
Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν εργασίες ανάπλασης μονοπατιών και αποκατάστασης τοίχων αντιστήριξης πλατειών.
Τα μονοπάτια στα οποία θα εκτελεσθούν εργασίες είναι:
1. Το μονοπάτι στη θέση "Μπόζιας"
2. Το μονοπάτι στη θέση "Δύο Βρύσες"
3. Το μονοπάτι στη θέση "Τζουμελέκα"

Οι πλατείες στις οποίες θα εκετελεσθούν εργασίες είναι:
1. Η πλατεία των αγαλμάτων
2. Η πλατεία Λεωνίδα (Παιδική χαρά)

Γενικά οι εργασίες θα αφορούν:

    Κατασκευή λιθόστρωτου στα μονοπάτια
    Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πεζουλιών
    Πλακόστρωση χώρων
    Επισκευή υπαρχόντων τοίχων αντιστήριξης
    Κατασκευή έργων υποδομής ηλκεκτροφωτισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου