17/5/13

Δημιουργία ιστοσελίδας από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Πραμάντων

Από το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων κρίθηκε απαραίτητο  η ίδρυση Γραφείου Τύπου του συλλόγου, με σκοπό την ενημέρωση των μελών και μη του συλλόγου για θέματα που αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα, την προβολή των δράσεών του καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει ο Κυνηγετικός Σύλλογος στην κοινωνία δραστηριοποίησής του. 
Πρώτο μέλημα του Γραφείου Τύπου αποτέλεσε η δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας υπό μορφή blog χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Σύλλογο.


Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι   http://kspramanton.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου