12/6/13

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων ΤζουμέρκωνΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων,θα γίνει την  Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του Δήμου στα Πράμαντα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκμίσθωση βοσκοτόπου προς Παλαιοχώρι Δ.Ε. Βαθυπέδου (Περιοχή παλιοχώραφο). (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2013 Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και υποβολή προς έγκρισή του στην αρμόδια αρχή. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δ.Ε. Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 4. Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Άγγελου Βάσιου από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και αναπλήρωση αυτού. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 5. Αποδοχή και κατανομή ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 6. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 7. Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 8. Ανάκληση απόφασης 165/2013 Δ.Σ. (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 250/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών) (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 250/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 10. Διόρθωση βεβαιωτικού καταλόγου (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 11. Έγκριση μελέτης: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις κοινοχρήστων χώρων σε τοπικά διαμερίσματα της Δ.Ε. Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 12. Έγκριση μελέτης: «Οριοθέτηση χειμάρρου Τουρτούρη Τ.Κ. Καλαρρυτών» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 13. Απόφαση για συνδιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Καλαρρυτών (Εισηγητής ο κ. Γ. Κότσιας, Αντιδήμαρχος).
 14. Εξέταση εισήγησης αρμόδιας επιτροπής για αυθαίρετη βόσκηση στην Τ.Κ. Καλαρρυτών (Εισηγητής ο κ. Γ. Κότσιας, Αντιδήμαρχος).
 15. Εξέταση αιτήματος δημότη περί καταπάτησης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετροβουνίου (Εισηγητής ο κ. Στ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
 16. Κατανομή ποσού για κάλυψη δαπανών σχολείων (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
 17. Αίτημα παραχώρησης χώρου στα γραφεία της πρώην Κοινότητας Συρράκου για στέγαση γραφείων του Α.Ο. Νέου Σταυραετού Συρράκου (Εισηγητής ο κ. Χρ. Σκαμνέλος, Δημ. Σύμβουλος).
 18. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Κατασκευή επένδυσης από λιθοδομή γέφυρας "Μαυριάς" Τ.Κ. Ματσουκίου» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 19. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Κατασκευή τοιχίων προστασίας Τ.Κ. Βαπτιστή» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 20. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου μνήμης ιστορικής μάχης Αετοράχης» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 21. Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Επισκευή – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Συρράκου» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 22.  Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Πλατανούσας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 23.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Επισκευή – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Συρράκου» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 24.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Πλατανούσας» του Δήμου βορείων Τζουμέρκων (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 25.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση προσβάσεων για λόγους πυροπροστασίας Δ.Ε. Πραμάντων» (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 26.  Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Δημοτικός Σύμβουλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου