15/2/12

Υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία».

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
   

                                                                                                 Πράμαντα, 14/02/2012
                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 1596
Ταχ. Δ/νση : Πράμαντα
Ταχ. Κώδ:440 01
Πληροφορίες: Μεράντζα Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2659 3 60212
Fax : 2659 0 61421
E-mail    : dimos@pramanta.gr   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε πως ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία». Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 29-2-2012. Όσοι είναι άνεργοι και εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:
1. ΔΕ Ηλεκτρολόγος
2. ΔΕ Οδηγός
3. ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος
4. ΔΕ Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
5. ΔΕ Τεχνίτης Σιδεράς
6. ΔΕ Υδραυλικός
7. ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων
8. ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι ενδιαφερόμενοι, προς εξυπηρέτησή τους, μπορούν να προσέρχονται στα κατά τόπους ΚΕΠ ή Δημοτικά Καταστήματα και να υποβάλλουν αιτήσεις.

Κατόπιν τούτου, οι άνεργοι κατατάσσονται σε Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα και η επιλογή και πρόσληψή τους γίνονται αποκλειστικά από τον ΟΑΕΔ.


   

                                                                                                        Εκ του Δημαρχείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου