23/3/12

Ένταξη του έργου:"Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Τσόπελα Τ.Κ. Πραμάντων" στο Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013"


Με την 3269/12-3-2012 απόφαση εντάχθηκε στο  Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" το έργο "Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Τσόπελα Τ.Κ. Πραμάντων" προϋπολογισμού 329.000 €.
Το έργο θα συμπληρώσει την μεγάλη ανάπλαση που ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο του όμορφου και κατεξοχήν τουριστικού οικισμού της έδρας του Δήμου.
Περιλαμβάνει ανάπλαση και ενοποίηση των χώρων του κέντρου του χωριού, πεζοδρομήσεις, τοιχοποιίες, σύγχρονο Parking κ.α.
Το έργο θα δημοπρατηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν αρχές καλοκαιριού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου