25/6/12

Δημοπρατείται το έργο ''Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τσόπελα Πραμάντων''

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, διακηρύττει ότι την 10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Βορείων Τζουμέρκων, 
θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης
κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών
έκπτωσης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Τσόπελα Τ.Κ. Πραμάντων».

Ένα πολύ σημαντικό έργο για τον πανέμορφο οικισμό του Τσόπελα Πραμάντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου