25/11/12

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/11/12Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων  θα γίνει την  Πέμπτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της έδρας του Δήμου στα Πράμαντα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συζήτηση επί των γενικότερων εξελίξεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 2. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δημοτικής Ενότητας Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 3. Έγκριση για συμμετοχή και υποβολή πρότασης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στην Πρόσκληση 50 του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013", Άξονας Προτεραιότητας (06): "Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Ηπείρου", με το έργο: « Αναπλαστικές παρεμβάσεις πλατειών Τ.Κ. Κορύτιανης, Πηγαδίων και Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 4. Απόφαση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 μεταξύ του Δήμου βορείων Τζουμέρκων και της εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. για την πράξη: «Αναπλαστικές παρεμβάσεις πλατειών Τ.Κ. Κορύτιανης, Πηγαδίων και Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 5. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. για την πράξη: «Διευθέτηση μεταφοράς νερού στη θέση Πρίζα – Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης» Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 6. Συμμετοχή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στο πρόγραμμα INTERREG «Ελλάδα  - Αλβανία. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 7. Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας του Δασαρχείου Ιωαννίνων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 8. Έγκριση διενέργειας προμηθειών. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 9. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 10. Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 11. Κανονισμός Λειτουργίας βοσκοτόπων και ελέγχου αυθαίρετης βοσκής. Εισηγητής ο Δημοτικό Σύμβουλος κ. Δ. Τσιλογιάννης.
 12. Επανεξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος Ξενώνα – πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Συρράκου. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 13. Έγκριση επιχορήγησης Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος.
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τζουμέρκων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ραφταναίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διάνοιξη δρόμου στη συνοικία «Θανασαίικα» Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στη θέση «Τσιλιγιαννέικα» Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση – ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Ι. Ναού ‘’Ευαγγελισμός της Θεοτόκου’’ Χριστών» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Μιχαλιτσίου» της Δ.Ε. Τζουμέρκων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αναμόρφωση χώρου βρύσης ‘’Μαχαλάς’’ Τ.Κ. Μονολιθίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή στέγης οστεοφυλακίου νεκροταφείου Τ.Κ. Χουλιαράδων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς Βλαχιώτη Τ.Κ. Ελληνικού» της Δ.Ε. Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), της πράξης: «Διευθέτηση μεταφοράς νερού στη θέση Πρίζα – Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης» στην Κοινότητα Συρράκου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 24. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Πλατανούσας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 25. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τζουμέρκων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 26. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πρόσβαση και αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και αποκατάσταση οδού πρόσβασης αυτού (Τ.Δ. Βαπτιστή)» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 27. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη δρόμου στη συνοικία «Θανασaίικα» Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 28. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ραφταναίων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 29. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διανοίξεις - βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας Δήμου Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 30. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση – ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Ι. Ναού ‘’Ευαγγελισμός της Θεοτόκου’’ Χριστών» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 31. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πραμάντων». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 32. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση Δ.Δ. Κατσανοχωρίων». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 33. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς Βλαχιώτη». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 34. Παράταση προθεσμίας σύνταξης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Πλατανούσας». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 35. Διάλυση της εργολαβίας: «Ανάπλαση οικισμού και δημιουργία χώρου πρασίνου στον οικισμό Τσόπελα Πραμάντων του Δήμου Πραμάντων». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 36. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών Κοινοτικού Ξενώνα Ματσουκίου». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 37. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου Συνάθροισης Κοινού και Εστίασης σε ξενοδοχείο κλασσικού τύπου τάξης 2* και Δυναμικότητας 16 κλινών και προσθήκη χώρου Αποθήκης και Λεβητοστασίου». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 38. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Κοινότητας Βαθυπέδου». Εισηγήτρια η κ. Ελενίτσα Κολοκούρη, Αντιδήμαρχος.
 39. Αιτήσεις Δημοτών. Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Αντιδήμαρχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου