17/12/12

Πρόσληψη 2 ατόμων ορισμένου χρόνου από τον Δήμο Βορείων ΤζουμέρκωνΟ Δήμος Βορείων Τζουμέρκων  ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 8 μήνες), 

συνολικά δύο (2) ατόμων 

για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, που εδρεύει στα Πράμαντα Νομού Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα τους εξής:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
       ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ  ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΠΟΡ/ΡΟΥ-ΦΟΡΤΗΓΟΥ
8 ΜΗΝΕΣ
1
    ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
8 ΜΗΝΕΣ
1

      
 Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την προκήρυξη:
https://docs.google.com/viewer

Κάντε κλίκ για την αίτηση:
 https://docs.google.com/viewer?a

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου