15/12/12

Αυστηρότεροι αλλά ακόμα ανεπαρκείς κανόνες στη μεταφορά ζώων

Οι ευρωβουλευτές πιέζουν για αυστηρότερους κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή μεταχείριση των ζώων

Έκθεση που ζητά ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 1/2005 που αφορά στη μεταφορά των ζώων υιοθέτησε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου. Οι Πράσινοι καλωσόρισαν τη ψηφοφορία, εξέφρασαν όμως τη δυσαρέσκειά τους γιατί η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών δεν υποστήριξε το ανώτατο όριο των 8 ωρών στη διάρκεια μεταφοράς, όταν πολλοί από τους συμμετέχοντες στην ψηφοφορία Ευρωβουλευτές είχαν υπογράψει πρόσφατα Γραπτή Διακήρυξη για το θέμα αυτό.

Οι αριθμοί των ζώων που μεταφέρονται εντός της ΕΕ αυξήθηκαν σημαντικά κατά την περίοδο 2005-2009.  Ένα τρίτο αυτών των ταξιδιών είχαν διάρκεια μεγαλύτερη από οκτώ ώρες.
Η έκθεση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - δηλαδή οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ζητούν αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005. Η αναφορά στο ανώτατο όριο των 8 ωρών υπό το φως των τελευταίων επιστημονικών αποδείξεων που έχουν δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας των Τροφίμων, αποτελεί ένδειξη ότι θα υπάρξει συνέχεια και επαναφορά του θέματος στο προσκήνιο.


Άλλα σημαντικά στοιχεία της έκθεσης:
  • η έμφαση στην αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τη μεταφορά των ζώων σε όλα τα κράτη μέλη
  • η προτροπή για πραγματοποίηση κτηνιατρικών ελέγχων στα ζώα κατά το τέλος της μεταφοράς
  • η έκκληση για αυστηρότερες κυρώσεις, ετήσιους κτηνιατρικούς ελέγχους και άλλες βελτιώσεις
  • η αξιολόγηση όλων των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στοιχείων που προκύπτουν από τη μεταφορά των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης μεταξύ της μεταφοράς ζώων και της μεταφοράς σφάγιων
  • η πρόταση για εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών για την Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την ευζωία των ζώων
  • η διασφάλιση να περιλαμβάνονται οι κανόνες της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων στις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες
  • η χρήση της τεχνολογίας στα οχήματα μεταφοράς ζώων για συλλογή πληροφοριών
  • η αύξηση των ελέγχων των οχημάτων μεταφοράς των ζώων

Ο εκπρόσωπος των Πράσινων για τα δικαιώματα των ζώων ευρωβουλευτής Bas Eickhout, (Ολλανδία), επεσήμανε: “η διάρκεια του ταξιδιού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε σχέση με τη μεταφορά των ζώων. Περιορίζοντας το ταξίδι στις 8 ώρες, θα πετυχαίναμε ένα σημαντικό βήμα ώστε να εξασφαλίσουμε την ορθή μεταχείριση των ζώων και λυπούμαστε που οι Ευρωβουλευτές δεν υποστήριξαν πλειοψηφικά τη θέση αυτή. Πετύχαμε όμως άλλες σημαντικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα ότι τα ζώα θα πρέπει να σφάζονται κοντά στον τόπο εκτροφής τους κάτι το οποίο είναι σίγουρα μια σημαντική βελτίωση από τις σημερινές συνθήκες”.

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Oμάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, δήλωσε σχετικά:  «Η μεταφορά σε μακρινές αποστάσεις, συχνά κάτω από φρικτές συνθήκες, προκαλεί μεγάλη καταπόνηση των ζώων. Οι Πράσινοι πιστεύουμε ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να εξασφαλίζει καλές συνθήκες μεταφοράς και προστασία των τραυματισμένων ζώων. Και ο προκάτοχός μου ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος και εγώ συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες για θέσπιση μέγιστης διάρκειας 8 ωρών για τη μεταφορά ζώων με προορισμό τη σφαγή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια αλλαγή θα συμβάλλει στην προστασία των ζώων αλλά και στην ενίσχυση της ήπιας και τοπικής διάστασης της κτηνοτροφίας, στον εξορθολογισμό των μεταφορών, στη βελτίωση της υγείας των ζώων και κατ' επέκταση στην προστασία των καταναλωτών.Βέβαια για να εφαρμοστεί μια τέτοια πολιτική χρειάζεται να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες υποδομές στη χώρας μας, ιδιαίτερα σε ορισμένα νησιά όπου σφαγεία που έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται εδώ και πολλά χρόνια δεν μπορούν να ολοκληρωθούν. Αυτό οδηγεί και σε περιβαλλοντική υποβάθμιση περιοχών, λόγω αύξησης του αριθμού των ζώων, όπως στην περίπτωση της Κάσσου, σε μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των κτηνοτρόφων όταν πρέπει να μεταφέρουν τα ζώα τους από νησί σε νησί (επιπλέον δαπάνες μετακίνησης) και σε μεγάλη καταπόνηση των ζώων που πρέπει να ταξιδεύουν επί πολλές ώρες σε άσχημες συνθήκες μέχρι να φτάσουν στο νησί που έχει σφαγείο. Η απόφαση του ευρωκοινοβουλίου είναι ένας επιπλέον λόγος να ολοκληρωθούν έργα που έχουν μείνει στη μέση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου