12/12/12

Συγχωνεύεται ο Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων

Στη Βουλή κατατέθηκε, το σχέδιο νόμου για την «κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου ο "Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου

συγχωνεύεται με τον

"Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου -  Αώου και Πίνδου"

 και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

"Φορέας Διαχείρισης Πίνδου".

Η έδρα του νέου φορέα θα είναι οι Ασπράγγελοι Ιωαννίνων.


Το νομοσχέδιο αφορά 197 νομικά πρόσωπα του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ το προσωπικό των φορέων και απασχολούνται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα μεταφέρθεί σε άλλα πρόσωπα νομικού ιδιωτικού δικαίου. Ωστόσο, με την κατάργηση ή τη συγχώνευση σταματούν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις προσωπικού.

σχέδιο νόμου  newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου