11/12/12

Μείωση των οικονομικών πόρων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στους ΟΤΑ είναι πρωτοφανής
         
 Οι Δήμοι καλούνται να λειτουργήσουν κάτω από ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες και αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα της οικονομικής κατάρρευσης και της αδυναμίας εκπλήρωσης ακόμη και στοιχειωδών υποχρεώσεων.
          Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει δραστικές περικοπές στην χρηματοδότηση των Δήμων.
Εάν τέτοιου ύψους περικοπές είχαν γίνει και στην υπόλοιπη κεντρική διοίκηση, σήμερα δεν θα υπήρχε ζήτημα ελλειμμάτων. 
      Tο κράτος επέλεξε  όμως τους ΟΤΑ ως «σάκο του μποξ» και αυτό γίνεται δυστυχώς και λόγω της έλλειψης αλληλεγγύης και κοινής γραμμής μεταξύ των ΟΤΑ.
Η έλλειψη ενιαίας πολιτικής και αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος της υποχρηματοδότησης των Δήμων, κυρίως από τους Δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής σε σχέση με αυτούς της περιφέρειας διευκολύνει την κεντρική διοίκηση να παίρνει τα μέτρα που εξαθλιώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.


Παρακάτω φαίνεται με δραματικό τρόπο η πρωτοφανής μείωση των πόρων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, από το 2009 (όπου λειτουργούσαν οι 7 πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν) μέχρι σήμερα:
          Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Η μηνιαία επιχορήγηση των ΚΑΠ για τους ΟΤΑ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων το 2009 ήταν περίπου 218.000 €. Το 2011 (1ο έτος λειτουργίας του ενιαίου Δήμου) ήταν 176.500 € και σήμερα είναι 89.000 € !
Η ΣΑΤΑ το 2009 ήταν περίπου 1 εκατομμύριο € και το 2012 είναι 143.000 € !
          Άγνωστο παραμένει πόσο προς τα κάτω θα διαμορφωθούν τα παραπάνω κονδύλια για το 2013.
Είναι προφανές ότι η λειτουργία των Δήμων «κρέμεται από μια κλωστή» και πλέον θα αντιμετωπίζονται μόνο στοιχειώδεις ανάγκες.
http://voreiatzoumerka.blogspot.gr

ΚΑΠ (Κρατική επιχορήγηση για μισθούς, λειτουργικές δαπάνες)
Αναγωγή κατά μέσο όρο ΚΑΠ/μήνα
ΣΑΤΑ (Κρατική επιχορήγηση για έργα)
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2009 (Όλοι οι πρώην ΟΤΑ μαζί)
2.612.965,57
217.747,13
988.957,00
229.715,00
2010 (Όλοι οι πρώην ΟΤΑ μαζί)
2.116.991,52
176.415,96
323.738,25
0,00
2011 (Δήμος Βορείων Τζουμέρκων)
2.012.099,66
167.674,97
189.857,00
0,00
2012 (Δήμος Βορείων Τζουμέρκων)
1.398.589,98
116.549,17
147.000,00
0,00
2013 (Δήμος Βορείων Τζουμέρκων)(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)
1.068.000,00
89.000,00

0,00
 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤ-
ΑΣΙΑ
ΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤ-
ΝΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-
ΣΕΩΝ
2009 (Όλοι οι πρώην ΟΤΑ μαζί)
103.534,60
448.459,25
5.372.588,42
Ποσοστό μείωσης (%)
2010 (Όλοι οι πρώην ΟΤΑ μαζί)
60.719,00
174.108,39
2.999.295,56
-44,17
2011 (Δήμος Βορείων Τζουμέρκων)
66.900,00
139.201,67
2.597.915,33
-51,64
2012 (Δήμος Βορείων Τζουμέρκων)
53.500,00
230.667,40
1.946.306,55
-63,77
2013 (Δήμος Βορείων Τζουμέρκων)(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)
?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου